«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Erityisalat):
Liikennevirasto : Pasilan läntisen lisäraiteen taitorakenneurakka ja Teollisuuskadun 2.vaihe

07.11.2018 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022795
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-493291

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postitoimipaikka:00521 Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarmo Nirhamo
Sähköpostiosoite:jarmo.nirhamo@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.liikennevirasto.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pasilan läntisen lisäraiteen taitorakenneurakka ja Teollisuuskadun 2.vaihe
Viitenumero:
LIVI/2215/02.01.01/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, Pasila

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hankkeeseen sisältyvät Pasilan läntisen lisäraiteen vaatimat silta- ja taitorakennetyöt sekä Teollisuuskadun tunnelin 2.vaiheen tunnelityöt ja Veturitien 1 vaiheen siltatyöt. Urakka toteutetaan Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välillä sovittuna hankintarenkaana.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2016 - 31.12.2018
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 168-301804

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
LIVI/2215/02.01.01/2016
Nimi:
Pasilan läntisen lisäraiteen taitorakenneurakka ja Teollisuuskadun 2. vaihe

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
26.8.2016
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Graniittirakennus Kallio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0533768-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:10613257 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.11.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Rakennustyöt. (45000000-7)
VII.1.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki, Pasila

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Hankkeeseen sisältyvät Pasilan läntisen lisäraiteen vaatimat silta- ja taitorakennetyöt sekä Teollisuuskadun tunnelin 2.vaiheen tunnelityöt ja Veturitien 1 vaiheen siltatyöt. Urakka toteutetaan Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välillä sovittuna hankintarenkaana. Tämä muutosilmoitus koskee vain Helsingin kaupungin osuuden töitä.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12913257 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Heikki Haavikko
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0533768-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Teollisuuskadun urakan suunnitelmat ovat tarkentuneet etenkin detal-

jien osalta urakan aikana. Esimerkiksi teknisten tilojen kaapelikanaalit

ja niihin liittyvät rakenteet suunniteltiin jälkeenpäin. Tällöin määriteltiin

teknisten tilojen läpiviennit, tunnelin kuivatus, salaojat ja kaiteet. Soveltuvia yksikköhintoja ei näille rakenteille oltu sovittu.Rakennustyön aikana havaittiin tarpeita tunneleiden vanhojen rakentei-

den suojaamiseksi, jotta rakenteet eivät vaurioidu. Työn aikana havaittiin olosuhteiden muutoksia, mikä johti kallion irti poraamiseen, juuripalkkien ja ankkurointien suunnittelua ja rakentamista vanhoihin rakenteisiin. Lisäksi tunnelin rakennettavien seinien vahvistamiseksi on jouduttu lisäämään tartuntoja.

Suunnitelmia on jouduttu muuttamaan urakan aikana suuri määrä, merkittävin syy tähän on palomääräysten muuttuminen. Palosuojamassan

paksuutta on jouduttu kasvattamaan 15 mm:stä 25 mm:iin. Tämän kustannusvaikutus on 375 000 euroa.

Lisäksi suunnitelmamuutoksia on tehty tunnelin vanhojen rakenteiden

stabiliteetin takia. Rakenteiden juureen on teetetty irti poraus ennen hulevesilinjojen louhintaa, tunnelianturoita on ankkuroitu sekä juuripalkke-

ja on rakennettu.

Myös muista olosuhdemuutoksista on aiheutunut hankkeessa lisäkuluja. Suurin olosuhdemuutos oli Tallikadun tukemisen muutossuunnitelma. Maaperä osoittautui niin louhikkoiseksi, ettei suunniteltu pontitusvaihtoehto ollut mahdollinen. Toinen merkittävä olosuhdemuutos oli hulevesialtaan kaivannon kuivana pitoon liittyvät työt. Kallio osoittautui suunniteltua rikkonaisemmaksi ja kaivantoa jouduttiin tiiviistämään injektoimalla sekä ankkuroimalla sen pohjalle kuitubetonilaatta.

Lisäksi urakassa alun perin määritelty työmaa-alue pieneni Veturitien

urakan töiden takia, mistä jouduttiin korvaamaan urakoitsijalle aiheutu-

neita kuluja 134 640 euroa johtuen välivarastoinnista ja kuljetuksista

sekä työmaakoppien siirrosta.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö

ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen ylei-

seen luonteeseen. Edellä mainituista olosuhteiden muutoksista johtuen

hankkeen muutostyöt ylittävät alkuperäisen lisävelvoitteisiin varatun

summan. Olosuhteiden muutokset ovat tulleet esiin rakennustyön aika-

na, eikä niitä ole voinut ennakoida suunnittelussa eikä urakkahankin-

nassa. Olosuhteiden muutoksista aiheutuneet lisätyöt on ollut välttämä-

töntä aikataulun ja töiden etenemisen vuoksi teettää tällä hankintasopi-

muksella.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 10613257 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 12913257 EUR
«« Takaisin