«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin Satama Oy : Vartiointipalveluiden hankinta

04.11.2018 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022606
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 214-491002

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630555-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.portofhelsinki.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vartiointipalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. (79700000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Turvallisuuspalvelut. (79710000-4)
Vartiointipalvelut. (79713000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallinen suorituspaikka on Helsinki, Helsingin Satama Oy:n terminaalit.

II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:n vartiointitehtävät sisältäen seuraavat palvelut: matkustajasatamien paikallisvartiointi, risteilyalusten kulunvalvonta ja vartiointi, porttivalvomopalvelut, Vuosaaren sataman paikallisvartiointi sekä piirivartiointi.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 047-086728

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Osa nro:
B
Nimi:
Vartiointi

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
2.3.2017
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Securitas Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1773518-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2749069 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Sopimuksen/osan kokonaisarvon ilmoitettu euromäärä on arvio.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Sopimusmuutosta koskeva valitus on tehtävä markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.11.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut. (79700000-1)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Vartiointipalvelut. (79713000-5)
VII.1.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pääasiallinen suorituspaikka on Helsinki, Helsingin Satama Oy:n terminaalit.

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:n vartiointitehtävät sisältäen seuraavat palvelut: matkustajasatamien paikallisvartiointi, porttivalvomopalvelut, Vuosaaren sataman paikallisvartiointi sekä piirivartiointi.

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 päivää
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2438424 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Securitas Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1773518-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Hankinnan kohteeseen on kuulunut risteilyalusten vartiointi. Vartioinnin tehtävänä on ollut valvoa, ettei luvattomia henkilöitä tai ajoneuvoja pääse risteilyalusten laituripaikoille ja aluksiin. Risteilyalusten vartiointi on ajoittunut vuosittain arviolta toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin.

Osapuolten välillä hankinnasta (osa nro. B) tehtyä hankintasopimusta muutetaan siten, että kyseinen risteilyalusten vartiointi ei enää kuulu hankintasopimuksen piiriin. Securitas Oy:n kanssa on sovittu sopimusmuutoksesta. Hankinnan kohde muuttuu samalla vastaavasti.

Muutosten arvo on yli 10 prosenttia alkuperäisen palveluhankintasopimuksen arvosta.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Sopimusmuutos on välttämätön ja johtuu tarpeesta, jota huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida (direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ja hankintasopimuksessa edellyttänyt, että risteilyalusten vartiointi kuuluu tarjoajan ilmoittamaan kiinteään tuntihintaan. Tilaajalla ja toimittajalla on tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen osalta näkemysero liittyen palvelun hinnoitteluun mahdollisten taukojen osalta. Näkemyserosta johtuen osapuolet ovat sopineet sopimuksen päättämisestä tältä osin syksyllä 2018.

Sopimusmuutoksen tarve johtuu hankintayksiköstä riippumattomasta syystä, jota huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Muilta osin sopimukseen ei ole tehty muutoksia.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 2749069 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 2438424 EUR
«« Takaisin