«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Espoon kaupunki : Espoon kaupungin koulukohteiden PPP-hanke

02.11.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022564
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 212-483732

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 6200
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:Espoon kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Reijo Yrjölä
Puhelin:+358 505994076
Sähköpostiosoite:tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Espoon kaupungin koulukohteiden PPP-hanke
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ennakkoilmoitus liittyy Espoon kaupungin koulukohteiden PPP-hankkeeseen. Ennakkoilmoituksen tarkoituksena on antaa lisätietoa hankintamenettelyn valmistelusta hankkeesta kiinnostuneille.

Erityisesti tilaaja haluaa informoida markkinatoimijoita tämän hetkisistä suunnitelmista koskien tarjoajien valintaperusteita. Tarjoajien valintaperusteisiin saatetaan sisällyttää asiakaspalautemenettely, jota on alustavasti kuvattu tässä ennakkoilmoituksessa kohdassa lisätiedot. Hankkeesta kiinnostuneet ehdokkaat voivat oman harkintansa mukaan valmistautua asiakaspalautteen hankkimiseen.

Lisäksi tilaaja haluaa informoida hankkeesta kiinnostuneita siitä, että hankintailmoitukseen tullaan liittämään sellaista teknistä aineistoa, jonka perusteella hankkeesta kiinnostuneiden on mahdollista alkaa jo valmistella kohteiden massoittelua, jota tullaan edellyttämään hankkeen neuvotteluvaiheen neuvotteluissa alustavasti 12-14.2.2019. Alustavasti aineisto tulee toimittaa etukäteen 6.2.2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lisätietoa hankkeeseen sisältyvien kohteiden tämän hetkisestä valmistelusta on saatavilla osoitteesta

http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018448502-3

Kaikki ennakkoilmoituksessa annetut tiedot ovat tilaajaa sitomattomia ja osallistumishakemus tulee tehdä yksinomaan myöhemmin julkaistavan hankintailmoituksen mukaisesti.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
11.12.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Jos soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita / ehdokasryhmittymiä on enemmän kuin 3, hankintayksikkö voi vertailla osallistumishakemukset ja valita tarjouskilpailuun 3-6 parasta ehdokasta / ehdokasryhmittymää.

Tarjoajien valintaperusteena käytetään aiempien asiakkaiden palautetta vastaavien uudisrakennushankkeiden rakennustöistä seuraavasti:

a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta);

b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen;

c) Työturvallisuuden toteutuminen;

d) Yhteistyökyky.

Hankintailmoituksen liitteenä tulee olemaan palautelomake aiemmista hankkeista, jolla aiempien asiakkaiden palaute ilmoitetaan. Lomake tulee palauttaa osallistumishakemuksen yhteydessä. Jokaisen ehdokkaan / ehdokasryhmittymän rakennusteknisistä töistä vastaavan jäsenen tulee toimittaa lomake täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta. Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan referenssin kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0-5. Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeen pisteet lasketaan yhteen (yhteensä enintään 60 pistettä). 3-6 eniten pisteitä saanutta valitaan tarjouskilpailuun.

Vastaavaksi uudisrakennuskohteeksi katsotaan toimitilarakennuksen uudisrakennuskohteet viimeisen 5 vuoden aikana laskettuna taaksepäin hankintailmoituksen päivämäärästä. Jokaisen referenssikohteen on tullut olla bruttoalaltaan vähintään 5.000 brm². Pinta-alan tulee täyttyä alla määritellystä rakennusluokitusten C112 - H mukaisista tiloista. Jokaisen referenssikohteen hyväksytyn vastaanottotarkastuksen on tullut olla ed. mainitun 5 vuoden aikana.

Toimitilarakennuksella tarkoitetaan Tilastokeskuksen käyttämän Rakennusluokituksen (1994) kohtia:

C112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset

D Toimistorakennukset

F21 Terveydenhuoltorakennukset

G31 Teatteri- ja konserttirakennukset

G32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset

G33 Seura- ja kerhorakennukset yms.

F231 Lasten päiväkodit

H Opetusrakennukset

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.11.2018
«« Takaisin