«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Seinäjoen Energia Oy : 50 MW:n KPA-kattilalaitos

30.10.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022494
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 210-481064
Osallistumishakemukset 15.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenenergia?id=207200&tpk=ddb569e2-7881-4feb-81f4-06661b83144e

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Seinäjoen Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0974008-0
Postiosoite:Varastotie 5
Postinumero:60100
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Mursula
Puhelin:+358 400664382
Sähköpostiosoite:mikko.mursula@sen.fi
NUTS-koodi:Seinäjoki (K743)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.seinajoenenergia.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenenergia

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenenergia?id=207200&tpk=ddb569e2-7881-4feb-81f4-06661b83144e
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
50 MW:n KPA-kattilalaitos
Viitenumero:
KAPK6
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kattilalaitteistot. (42160000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen Energia Oy on hankkimassa uutta lämpökattilaa Seinäjoen Kapernaumissa sijaitsevalle lämpölaitokselle. Uusi kattila tulee toimimaan Seinäjoen kaukolämmön peruskuormakattilana. Hankinta sisältää kattilalaitoksen ja lämmön talteenoton rakennuksineen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoki (K743)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kapernaumin lämpölaitos Rahtitie 5, 60100 Seinäjoki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Seinäjoen Energia Oy on Seinäjoen kaupungin omistama konserniyhtiö, joka koostuu emoyhtiö Seinäjoen Energia Oy:stä ja tytäryhtiö SeiVerkot Oy:stä. Seinäjoen Energia-konserni tarjoaa asiakkailleen sähkön myynnin ja siirron, kaukolämmön ja vesihuollon. Seinäjoen Energia Oy on hankkimassa uutta kiinteän polttoaineen lämpökattilaa Seinäjoen Kapernaumissa sijaitsevalle lämpölaitokselle. Uusi lämpökattila tulee toimimaan Seinäjoen kaupungin kaukolämmön peruskuormakattilana. Polttoaineteholtaan lämpökattilan on suunniteltu olevan noin 50 MW ja kuuluvan keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista säätävän asetuksen (1065/2017) piiriin. Kattilan hankintakokonaisuuteen kuuluvat kattilalaitos ja lämmön talteenotto rakennuksineen. Pääpolttoaineena kattilassa käytetään turvetta ja puupolttoaineita. Tämä hankinta sisältää polttoaineiden syötön, kuumavesikattilan, savukaasujen puhdistuksen, lämmön talteenotan ja apulaitteet sekä sähköistyksen, automaation ja rakennustekniset työt asennuksineen ja käyttöönottoineen. Perustus ja tonttityöt sekä polttoaineen ulkokäsittely eivät sisälly tähän hankintaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2019 - 30.11.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.10.2018
«« Takaisin