«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiesuunnittelun puitejärjestely 2019 - 2020

29.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022438
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-477888
Tarjoukset 07.12.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207587&tpk=2705cf98-e4da-4851-9938-2e7ba7d3ba96

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 156
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:Seinäjoki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Investointipäällikkö Ari Perttu
Puhelin:+358 295027745
Sähköpostiosoite:ari.perttu@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207587&tpk=2705cf98-e4da-4851-9938-2e7ba7d3ba96
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiesuunnittelun puitejärjestely 2019 - 2020
Viitenumero:
EPOELY/2568/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Maanteiden tienpitoon liittyvät suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194) , Pohjanmaa (FI195) , Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet.

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävä käsittää yksilöimättömien tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen ja muut niihin liittyvät asiantuntijatehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 2019 - 2020. Hankintaan sisältyy optiomahdollisuus vuodelle 2021. Puitesopimuksen avulla on suunniteltu teetettäväksi mm. seuraavia tehtäviä (ei kattava luettelo): • tiesuunnittelu • rakennussuunnittelu • rakenteen parantamissuunnittelu • tietekninen suunnittelu • liikennetekninen suunnittelu • geotekninen suunnittelu • geometrinen suunnittelu • ylläpitokohteiden kunnostussuunnittelu • kuivatussuunnittelu (sis. myös pumppaamoiden suunnittelun sähkösuunnitteluineen) • liikenteenohjaussuunnittelu • valaistussuunnittelu • tie- ja rakennussuunnitelmiin liittyvä sillansuunnittelu • ympäristösuunnittelu ja ympäristöselvitykset • melulaskennat • melusuojausten suunnittelun (meluaidat, melukaiteet yms.) • rakenteiden, varusteiden ja laitteiden suunnittelun (mm. aidat, tiekaiteet, riista-aidat, tukimuurit yms.). • havainnollistamiseen ja hankeviestintään ja -perusteluihin liittyvät tehtävät • luonnonsuojelu-, ympäristösuojelu- ja vesilain mukaisten selvitysten ja lupien hankintaan liittyvät selvitys- ja valmistelutehtävät • tiehankkeisiin liittyvä siltojen korjaussuunnittelu • toisten konsulttien tekemien suunnitelmien tai suunnitelmaosien tarkastaminen • suunnitteluvaiheessa työsuojeluun ja hankkeiden työturvallisuuteen liittyvät tehtävät Lisäksi puitesopimukseen kuuluu tarvittaessa tie- ja rakennussuunnitelmiin liittyvien maaperätutkimusten ja mittausten kilpailutus, työnsuunnittelu sekä työnohjaus. Maaperätutkimuksien ja mittausten tekeminen ei sisälly tähän puitesopimukseen. Suunnitteluun sisältyvät kaikki työvaiheet tiesuunnittelusta rakentamista palvelevaan detaljisuunnitteluun. Tarvittaessa myös havainnollistaminen sisältyy suunnitteluun. Lisäksi tämän puitesopimusjärjestelyn kautta voidaan tilata tiensuunnitteluun liittyviä erillistehtäviä: • tutkimus- ja kehitystehtäviä • muita erittelemättömiä asiantuntijapalveluja ja avustavia tehtäviä

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan optiona jatkaa vuoden 2021 loppuun.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.12.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.12.2018 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Sopimuskauden aikana mahdollisesti toteutuvassa maakuntauudistuksessa sopimus voidaan päättää maakuntauudistuksen tullessa voimaan. Sopimus voidaan myös siirtää uusille maakunnille ja tarvittaessa jakaa osiin sen mukaisesti, miten hankintayksikön vastuu jakaantuu uudistuksessa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien kesken. Tällä sopimuksella voidaan tehdä myös ELY-keskuksen yhteistyökumppaneiden (esim. kunnat) rahoittamia maanteitä koskevia ja niihin oleellisesti liittyvien väylien ja rakenteiden toimeksiantoja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.10.2018
«« Takaisin