«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Liikennevirasto : Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi

29.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022419
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-478323

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:Opastinsilta 12 A, PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heli Sissonen
Puhelin:+358 407727508
Sähköpostiosoite:heli.sissonen@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.espoo.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Turun kaupunki
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@turku.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.turku.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin kaupunki
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Jyväskylä kaupunki
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.jkl.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@tampere.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.tampere.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vantaa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen virasto ja kaupunkeja
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi
Viitenumero:
LIVI/1472/02.01.11/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8000000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden kustannuslaskenta. (71322100-2)
Rakennuskustannuslaskenta. (71324000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu, mikä sisältää: •Kustannustenlaskentajärjestelmää koskevan ohjelmiston; •Laskentamallin ja –logiikan (standardikustannus- tms. mallinnettuun laskentaan ja standardoituihin rakennus- ja hankeosiin perustuva laskenta, perustuen Infra 2015 nimikkeistöön ja vastaaviin standardeihin); •Kustannustiedon hallinnan (kustannus- ja hintatiedot perustuen Infra 2015 nimikkeistöön ja vastaaviin standardeihin, sis. päivitysmallit); •Tiedonhallinnan (tietovarastot, data) ja rajapinnat, tiedonsiirto; ja •Kustannushallintajärjestelmää koskevan palvelukonseptin ja -alustan luominen. Hankinnan sisältö, tilaajan tavoitteet sekä hankinnan toteuttamisessa tarvittavat resurssit ovat kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 2.1 (Hankinnan sisältö). Hankkeelle varattua rahoitusta voidaan allianssin päätöksellä käyttää valmiin kustannuslaskentaohjelmiston ja/tai hinnaston tai niiden osien hankkimiseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 045-098635

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -palveluallianssi

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Solita Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1060155-5
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101197-5
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Civil Point Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2709325-1
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:8000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.10.2018
«« Takaisin