«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Raivauspanosten Damdic MK1 hankinta

29.10.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022347
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-478972

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Vastaanottaja Inkeri Pekkala
Puhelin +358299570452
Sähköpostiosoite inkeri.pekkala@mil.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Raivauspanosten Damdic MK1 hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Damdic MK1 raivauspanosten hankinta Katanpää -luokan aluksien vedenalainen raivausrobotin (DoubleEagle) käyttöön. Hankintakokonaisuus sisältää Damdic MK1 raivauspanoksia sekä näille tarkoitetut tarvikkeet alla olevan mukaisesti:

• Damdic MK 1 raivauspanos, 66 kpl

• kuljetuslaatikko, 66 kpl

• sähkökelayksikköjä, 55 kpl

• kaapelien kuljetuslaatikot, 3 kpl

• kertakäyttökellukkeita, 45 kpl

• huoltosuojalevyn, 1 kpl

• Kuljetus, 1 kpl

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Erilaiset räjähteet. (24612000-7)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1045345 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2 Sopimuksentekoperusteet
Alin hinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2018/S 197-446677, 12.10.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000072491
Nimi
Raivauspanokset Damdic MK1
V.1 Sopimuksentekopäivä
26.10.2018
V.2 Saatujen tarjousten lukumäärä

1

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Saab Nordic Defence Industries A/S
Kansallinen henkilötunnus DK18032430
Postiosoite Stenholm 9
Postinumero 9400
Postitoimipaikka Noerresundby
Maa Tanska
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

1045345 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo: 8 kuukautta

V.5 Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
26.10.2018
«« Takaisin