«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus, erityisalat:
Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab : Asiakastietojärjestelmä

08.11.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022214
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 216-495058

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0855859-4
Postiosoite:Mannerheiminatu 24
Postinumero:06101
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jukka Rouhiainen
Puhelin:+358 403346638
Sähköpostiosoite:jukka.rouhiainen@porvoonenergia.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.porvoonenergia.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Sähkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiakastietojärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Asiakastietojärjestelmä (ATJ) SaaS palveluratkaisuna kaukolämpö-, sähkön siirto- ja sähkön myyntiliiketoiminnalle kiinteähintaisena kokonaistoimituksena sisältäen toimitusprojektin (2 vuotta), option lisäkehitystöille, Datahub testaukset ja käyttöönoton Fingridin aikataulussa, testi- ja tuotantoympäristöt sekä tuen ja ylläpidon (5 vuotta) sanktioiduilla laatutasoilla. Sisältyvät toiminnallisuudet:

• asiakaspalveluprosessien tuki, kokonaisasiakkuusnäkymät

• myynti, markettimyynti, edustajakäsittely, kampanjahallinta

• laskutus

• asiakkaiden online -itsepalvelu

• vakioraportointi

• rajapinnat

• perustietojen hallinta (master data)

• kaukolämmön, sähkön myynnin ja siirron tietovarasto

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

kts. kohta II 1.4.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D2)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 180-409001

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Asiakastietojärjestelmä (toimitus- , SAAS-palvelu- ja puitesopimus)

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Solteq Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0490484-0
Postiosoite:Karhumäentie 3
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Puhelin:+358 400542842
Sähköpostiosoite:jari.kokkonen@solteq.com
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Internet-osoitewww.solteq.com
Toimittaja on pk-yritys: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.11.2018

Liite D2 – Erityisalat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Esiselvityksen perusteella ei ole olemassa vaihtoehtoista palveluna (SaaS) hankittavaa Asiakastietojärjestelmä (ATJ) -ratkaisua, jolla sama lopputulos voidaan saavuttaa toimituksen onnistumisen uskottavuuden, taloudellisen riskin pienuuden ja hallitun käyttöönottoaikataulun osalta:.

• Toimituksen onnistumisen uskottavuus

o toimittajalla viimeisen 3 vuoden aikana Suomessa tuotannossa käyttöönotettuna 3 sähkön siirron ja -myynnin sekä kaukolämmön ATJ:tä

o aikataulun pitävyys vahvasti sanktioitu, lisäksi merkittävä takuusumma Datahub toiminallisuuksien valmistumisesta Fingridin aikataulussa

• Toimittajan tarjoaman ratkaisun toiminnallisuuksien vastaavuus tarpeisiin

• Taloudellisen riskin pienuus

o kokonaistoimituksena vaiheistetusti tuotannossa käyttöönotettuna Datahub -yhteensopiva ja liiketoimintaprosesseja nykyistä paremmin tukeva ATJ

o perustoimitus kiinteään hintaan sisältäen mm. konversiot, integraatiot ja Datahub -yhteensopivuuden testaukset ja käyttöönotot Fingridin aikataulussa

• Toteutuksen käynnistämisen kiireellisyys

o Fingrid muutti Datahub aikataulua heinäkuussa 2018 niin, että Datahubin käyttöönotto tapahtuu 2Q2021 (aiemmin 4Q2019)

o Lisäaika mahdollistaa uuden ATJ:n hallitun käyttöönoton 2Q2020 perusteellisten testausten jälkeen (projektointi minimissään 18kk) ja käytön vakiinnuttamisen (12kk) ennen Datahub yhteensopivan version käyttöönottoa

Hankintayksikön tiedon mukaan vaihtoehtoisia tai korvaavia vastaavan lopputuloksen tuovia ratkaisuja ei ole Suomessa tai Eu -alueella.

«« Takaisin