«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus:
Turun Kaupunki : Mainostoimistopalveluiden sopimusten jatkaminen 28.2.2019 asti

13.11.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022189
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 219-502286

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun Kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204819-8
Postiosoite:PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@turku.fi
Faksi:+358 22627575
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.turku.fi/hankinnat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mainostoimistopalveluiden sopimusten jatkaminen 28.2.2019 asti
Viitenumero:
3285-2014
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Alkuperäisen hankinnan kohteena oli mainostoimistopalvelut Turun kaupungin sekä Turun ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön 31.7.2016 päättyvälle sopimuskaudelle. Kilpailutuksessa varattiin mahdollisuus jatkaa sopimuksia Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) enintään yhden (1) vuoden pituisella optiolla, ajalle 1.8.2016 - 31.7.2017 ja 1.8.2017 - 31.7.2018 (optio).

Hankinta oli jaettu kolmeen (3) osakokonaisuuteen:

1. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, mainostoimistopalvelut sekä tapahtumamarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus

2. Verkkovisuaalisuus, verkkomarkkinointi ja käyttöliittymäsuunnittelu

3. Turun ammattikorkeakoulu Oy:n markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

Osakokonaisuudet 1 ja 2 olivat puitejärjestelyjä, joista molempiin valittiin yhteensä kolme palveluntuottajaa.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.7.2014 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 207-473261

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1 ja 2
Osa nro:
1 ja 2
Nimi:
Mainostoimistopalvelut Turun kaupungille ja Turun ammattikorkeakoulu Oy:lle ajalle 15.7.2014 - 31.7.2016 + optiot 1 + 1 vuosi

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
19.6.2014
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kari Media Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1515023-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mainostoimisto Satumaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2420099-8
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Zeeland Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2018481-2
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Alkuperäisen vuonna 2014 kilpailutetun hankinnan arvioitu kokonaisarvo oli 2 milj. euroa optiokaudet mukaan lukien.

Puitejärjestelyjen kokonaisarvo osakokonaisuuksien 1 ja 2 osalta oli yhteensä noin 1 600 000 euroa 31.7.2018 päättyvällä sopimuskaudella. Tehtyjen sopimusmuutosten jälkeen puitejärjestelyjen kokonaisarvo 28.2.2019 päättyvällä sopimuskaudella on yhteensä noin 1 830 000 euroa.

HUOM. Sopimuksia ei ole tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa, vaan kolmen osakokonaisuuksien 1 ja 2 puitejärjestelyyn valitun palveluntuottajan kanssa: Kari Media Group Oy:n kanssa, Satumaa Oy:n kanssa ja Zeeland Oyj:n (nyk. Avidly Oyj) kanssa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.11.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
VII.1.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Sopimuksia jatketaan alkuperäisin ehdoin 28.2.2019 asti.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: - 28.2.2019
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:
Puitejärjestelyn kesto ylittyy, koska sopimuksia on jatkettu ensin kolmella kuukaudella 31.10.2018 asti ja nyt neljällä kuukaudella 28.2.2019 asti. Ks. tarkemmat tiedot ja perustelut kohdat VII.2.1 ja VII.2.2.
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1830000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kari Media Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1515023-9
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mainostoimisto Satumaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2420099-8
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Avidly Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2018481-2
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Alkuperäiset sopimukset olivat voimassa 31.7.2016 asti, jonka jälkeen sopimuksia jatkettiin kahdella yhden vuoden pituisella optiolla, ajalle 1.8.2016 - 31.7.2017 ja 1.8.2017 - 31.7.2018. Lisäksi sopimuksia jatkettiin kolmella kuukaudella 31.10.2018 asti, jolloin kyse oli hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisesta vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta, jonka arvo alittaa EU-kynnysarvon ja on pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palveluhankintasopimuksen arvosta.

Mainostoimistopalveluiden uuden kilpailutuksen yhden osion keskeytyminen on johtanut viivästyksiin, eikä uusia sopimuksia saada voimaan 1.11.2018 alkaen. Tämän vuoksi sopimuksia jatketaan 28.2.2019 asti. Sopimusmuutos tehdään hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla.

VII.2.2) Muutosten syyt
Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan b alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen:

Sopimusmuutos voidaan tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla, koska sopimuskumppanien vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä, jotka aiheuttaisivat merkittävää haittaa ja kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä Turun kaupungille. Mainostoimistopalveluiden luonteesta johtuen kaupunki ei pystyisi tuomaan tarjoamiaan palveluita tehokkaasti kuntalaisten saataville ja uusien palveluntuottajien perehdyttäminen kaupungin toimintaympäristöön kilpailutuksen ajaksi aiheuttaisi merkittäviä ja päällekkäisiä siirtymäkustannuksia. Kun erityisesti otetaan huomioon, että hankintayksikön tulisi kilpailuttaa uudet palveluntuottajat lyhyelle siirtymäjaksolle, ei kahden lähes päällekkäisen hankinnan järjestämistä voida pitää teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisena.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 1600000 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 1830000 EUR
«« Takaisin