«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Porin kaupungin tekninen toimiala : Porin led-katuvalaisimien hankinta

22.10.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021892
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 204-464884

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porin kaupungin tekninen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0137323-9
Postiosoite:Yrjönkatu 6 B
Postinumero:28100
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Rantamäki Markku
Puhelin:+358 447011696
Sähköpostiosoite:tarjous@pori.fi
NUTS-koodi:Pori (K609)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pori.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.pori.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Porin led-katuvalaisimien hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valaisimet ja valaistustarvikkeet. (31520000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koski Porin teknisen toimialan hallussa olevien katuvalaisimien hankintaa. Hankinnan tarkoituksena oli vaihtaa vanhat elohopea-valaisimet led-valaisimiin. Hankinta sisälsi led-katuvalaisimia liitteenä olevien taulukoiden mukaisesti yhteensä 5000 kappaletta. Tilaajalla oli oikeus muuttaa valaisimien määriä kunkin valaisintyypin kokonaishinnalla johdetulla yksikköhinnalla. Hankintaa selvitetty tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 564500.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pori (K609)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Porin kaupunki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso kohta II.1.4

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 098-223135

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Porin led-katuvalaisimien hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
10.8.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:13
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Lem-Kem Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:06001039
Postiosoite:Vieterikatu 11
Postinumero:15700
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:750000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:564500.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Porin tekninen lautakunta 2.10.2018 §220 Hankintasopimuksessa oli sovittu, että valaisimet testataan SGS Fimko Oy:n laborato- riossa ja että tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos laatuvaatimukset eivät täyty. Valaisimia testattiin sopimuksen mukaisesti kuusi kappaletta. Yhteenvetona testauk- sesta voidaan todeta, että testeihin toimitetut koevalaisimet eivät täyttäneet asetettu- ja vaatimuksia valotehokkuuden ja suojausluokituksen osalta. Tästä asiasta oltiin samaa mieltä sekä tilaajan edustajien ja toimittajan edustajan taholta 17.9.2018 pi- detyssä neuvottelussa. Tilaaja oli hankkinut alalla tunnetun konsultin LiCon-AT:n lausunnon valaisimien tes- taustuloksista. LiCon-AT:n lausunto tukee käsitystä, etteivät valaisimet täytä asetettu- ja vaatimuksia. Vaaditun valotehokkuuden saavuttaminen edellyttäisi valaisimien tehon kasvattamis- ta mikä puolestaan aiheuttaisi energiankulutuksen merkittävän kasvun tarjottuihin valaisimiin nähden. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi ei tällaista menettelyä voida hyväksyä, vaan lähtökohtana pitää olla, että toimitettava tuote vastaa tarjottua. Yllä olevan perusteella sopimus led-valojen toimittamisesta Porin teknisen toimialan ja Lem-Kem Oy:n välillä tulee purkaa. Sopimuksen purkaminen johtaa siihen, että tarjouskilpailu tulee järjestää uudestaan EU-laajuisena hankintana joko pelkistä valaisimista teknisiä ja toiminnallisia laatuvaa- timuksia täsmentämällä ja mahdollisesti laajentamalla hankintaa myös asennuksen sisältäväksi. Tekninen lautakunta päätti purkaa Porin kaupungin teknisen toimialan ja Lem-Kem Oy:n välisen led-valojen toimitussopimuksen ja oikeuttaa teknisen toimialan yhdessä hankintapalveluiden kanssa järjestämään uusi kilpailu led-valaisimien hankinnasta. Toimittajan valinnasta on lähetetty päätöksen tiedoksianto valitusosoituksineen, ja tästä jälki-ilmoituksesta ei voi valittaa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.10.2018
«« Takaisin