«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TeeSe Botnia Oy Ab : Silmälasit ja näöntutkimukset

18.10.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021748
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 202-458706
Tarjoukset 22.11.2018 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=200528&tpk=363a379d-5ade-4aae-b6e3-0ddca999d247

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TeeSe Botnia Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859365-3
Postiosoite:Sorakatu 2-4
Postinumero:65100
Postitoimipaikka:Vaasa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Hirvonen
Puhelin:+358 401832128
Sähköpostiosoite:merja.hirvonen@teese.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.teese.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vaasan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209602-6
Postiosoite:PL 3
Postinumero:65101
Postitoimipaikka:VAASA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Liukkonen
Puhelin:+358 63251111
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vaasa.fi
NUTS-koodi:Vaasa (K905)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vaasa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Mustasaaren kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0181101-6
Postiosoite:Koulutie 1
Postinumero:65610
Postitoimipaikka:Mustasaari
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada
Puhelin:+358 509119787
Sähköpostiosoite:linda.jakobsson-pada@korsholm.fi
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.mustasaari.fi/etusivu/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Korsnäs Kommun
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0179699-5
Postiosoite:Rantatie 4323
Postinumero:66200
Postitoimipaikka:Korsnäs
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:talouspäällikkö Caroline Westerdahl
Sähköpostiosoite:caroline.westerdahl@korsnas.fi
Faksi:+358 505317188
NUTS-koodi:Vaasan seutu (S152)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.korsnas.fi/?lang=fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/teese

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=200528&tpk=363a379d-5ade-4aae-b6e3-0ddca999d247
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Silmälasit ja näöntutkimukset
Viitenumero:
200528-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Silmälasit. (33734000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen tavoitteena on puitejärjestelyn muodostaminen silmälasien, erityistyölasien ja näöntutkimusten hankkimiseksi Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan muiden kuntien tarpeisiin. Silmälasien ostot ja näöntutkimukset tapahtuvat hyväksyttyjen tarjousten puitteissa. Sopimusten käyttäjinä toimivat Vaasan kaupungin yksiköt, tytär- ja konserniyksiköt sekä muut TeeSe Botnia Oy:n omistajat. Suurimmat sopimusten käyttäjät ovat Vaasan Aluetyöterveys ja Vaasan sosiaalitoimi. Tilaukset tapahtuvat kirjallisten toimeksiantojen perusteella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 236000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vaasa (K905)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TeeSe Botnia Oy:n hankintapalvelut pyytää Vaasan kaupungin toimeksiannosta tarjouksia silmälaseista, erityistyölaseista ja näöntutkimuksista puitejärjestelyn muodostamista varten. Korsnäsin kunta on myös sitoutunut hankintaan. Myös muut Pohjanmaan kunnat voivat liittyä mukaan solmittavaan puitejärjestelyyn.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
236000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitesopimukset solmitaan toistaiseksi voimassa olevina siten, että niitä ei voida irtisanoa päättymään ensimmäisen sopimusvuoden (12 kk) aikana. Puitejärjestelyn enimmäiskeston osalta sovelletaan hankintalain (1397/2016) 42 §:ä kuitenkin siten, että sopimukset jatkuvat ilman irtisanomista siihen asti, kunnes ko. hankintaa koskeva uusi kilpailutettu hankintakausi alkaa.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.11.2018 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:22.11.2018 11:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset voidaan avata myös edellä ilmoitetun määräajan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on puitejärjestelyn menettelytapaohjeet, jossa suurimpien käyttäjäyksiköiden käytännöt on kuvattu.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.10.2018
«« Takaisin