«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Business Finland Oy : Sisältöpalveluiden ratkaisu

17.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021592
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 201-456689

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Business Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0512696-4
Postiosoite:PL 358
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Saarinen
Puhelin:+358 295055881
Sähköpostiosoite:anne.saarinen@businessfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.businessfinland.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sisältöpalveluiden ratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää sisällönhallinnan järjestelmiin liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti Business Finlandille soveltuvista sisällönhallinnan ratkaisuja koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan sisällönhallinnan järjestelmän hankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Kohdassa VI: täydentävät tiedot kuvataan nykytilaa ja tarvetta lyhyesti. Tarkemmat vaatimukset ja kysymykset toimitetaan pyydettäessä. Tähän tietopyyntöön vastaaminen ei ole mahdollista ilman, että on tutustunut pyynnöstä lähetettävään taustadokumenttiin ja siinä esitettyihin kysymyksiin. Taustadokumentin saa pyynnöstä osoitteesta: harri.eskola@businessfinland.fi

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohdassa VI: täydentävät tiedot kuvataan nykytilaa ja tarvetta lyhyesti. Tarkemmat vaatimukset ja kysymykset toimitetaan pyydettäessä. Tähän tietopyyntöön vastaaminen ei ole mahdollista ilman, että on tutustunut pyynnöstä lähetettävään taustadokumenttiin ja siinä esitettyihin kysymyksiin. Taustadokumentin saa pyynnöstä osoitteesta: harri.eskola@businessfinland.fi

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
14.12.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kuvaus nykytilanteesta erityisesti asiakirjamuotoisen tiedonhallinnan osalta: Tekes ja Finpro yhdistyivät 2018 alusta alkaen uudeksi Business Finlandiksi, jossa on kaksi osaa: Business Finland Oy ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Yhdistyneillä osapuolilla oli omat tiedonhallinnan käytäntönsä ja järjestelmänsä, jotka nyt on tarkoitus yhdistää siten yhteen toimiviksi, että kaikilla Business Finlandin työntekijöillä on työtehtävistä tulevien tarpeiden mukaisesti yhtenäinen pääsy koko organisaation tietoon. Entisen Tekesin puolella on tiedonhallintaa ohjattu kattavalla asian- ja dokumenttienhallinnan järjestelmällä (OpenText eDoc DM ja siihen tehty Virta –sovellus) sekä hankerahoituksen räätälöidyllä järjestelmällä, joka tuottaa hakemus- ja päätösdokumentit edellä mainittuun eDocs DM:ään. Tekes oli jo pitkään ollut sähköisessä asiakirjojen käsittelyssä ja sähköisen säilytysluvan piirissä. Järjestelmä on siis Sähke2 –normin mukaisesti toteutettu. Entisen Finpron puolella nojauduttiin pilvipalveluihin ja dokumentteja on säilytetty lähinnä Sharepointissa. Jatkossa Business Finland –kokonaisuudessa periaatteena on, että tiedonhallintaa siirretään pilvipohjaisiin ratkaisuihin aina kun se on mahdollista. Tällä hetkellä kohdistuu on-premise –tyyliseen ratkaisuun suuntaavia vaatimuksia lähinnä yritysten liiketoimintasalaisuuksia sisältävien tietojen osalta, ne tiedot ovat eDocs DM:ssä ja rahoitusjärjestelmän relaatiotietokannassa. Kehitteillä olevia tekoälytyyppisten ratkaisujen tarvitsemat tietoaltaat pyritään myös tekemään pilvipohjaisina toteutuksina, tiedon luottamuksellisuusnäkökulmat huomioiden. Business Finlandin tavoitteena on tämän hankinnan perusteella hankkia uusi järjestelmä, joka yhdistäisi BF:n asiakirjamaisen tiedon hallinnan nykyiset hajanaiset tavat ja saisi kaiken eri lailla tuotetun teksti- ja kuvamuotoisen BF:n jokapäiväisessä työssä tarvittava tiedon mahdollisimman helposti käsiteltäväksi, löydettäväksi ja luokitelluksi. Tieto voi olla dokumentinhallinnassa, (Sharepoint-)työtiloissa, keskustelutiloissa, sähköposteissa, tietoaltaassa, verkkolevyillä tai pilvipohjaisissa dokumenttivarannoissa. Tarkoitus on rakentaa uudenlainen sisällön hallinnan kokonaisuus, jonka avulla saadaan erilaisissa tietolähteissä oleva keskenään usein yhteismitaton tieto haltuun ja käytettäväksi. Kokonaisuutta ja sen toteuttavia järjestelmäkomponentteja voidaan kutsua termillä CSP (Content Services Platform). Järjestelmä voi olla yhteen tuotteeseen pohjautuva tai hallittu kokonaisuus, joka muodostuu yhteensopivista komponenteista. Tarkemmat vaatimukset ja kysymykset toimitetaan pyydettäessä. Tähän tietopyyntöön vastaaminen ei ole mahdollista ilman, että on tutustunut pyynnöstä lähetettävään taustadokumenttiin ja siinä esitettyihin kysymyksiin. Taustadokumentin saa pyynnöstä osoitteesta: harri.eskola@businessfinland.fi

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.10.2018
«« Takaisin