«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
Pöytyän kunta : Riihikosken yhtenäiskoulun laajennus ja saneeraus, KVR-urakka

22.11.2018 12:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021541
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 226-516396

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pöytyän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1929519-5
Postiosoite:Kehityksentie 6
Postinumero:21800
Postitoimipaikka:Kyrö
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kunta@poytya.fi
NUTS-koodi:Pöytyä (K636)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.poytya.fi/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Riihikosken yhtenäiskoulun laajennus ja saneeraus, KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pöytyä (K636)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

KVR-urakkaan kuuluvat Riihikosken koulun uudisrakennuksen ja vanhan osan saneerauksen rakennus-, sähkö-, LVI-, ja rakennusautomaatiotyöt ja niiden suunnittelu lukuun ottamatta arkkitehtisuunnittelua. Hankkeeseen sisältyy lisäksi koulun piha- ja liikennealueiden rakentamista.

Viitesuunnitelman mukainen bruttoala laajennukselle on noin 2 876 m2. Lisäksi saneerataan osa noin 1 700 m2:n laajuisesta nykyisestä koulurakennuksesta.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:19.3.2018 -
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 090-201595

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Riihikosken yhtenäiskoulun laajennus ja saneeraus, KVR-urakka

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
19.3.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jatke Länsi-Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2786808-8
Postiosoite:Pronssikuja 1
Postinumero:21410
Postitoimipaikka:Vanhalinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:petri.makitalo@jatke.fi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:7479500 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Sopimusmuutosta koskeva valitus on tehtävä markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20.11.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Rakennustyöt. (45000000-7)
VII.1.3) Suorituspaikka
Pöytyä (K636)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Hanke sisältää alkuperäisen tarjouspyynnön mukaan Riihikosken yhtenäiskoulun uudisrakennuksen ja vanhan osan saneerauksen KVR-urakkana lukuun ottamatta arkkitehtisuunnittelua. Hankkeeseen sisältyy lisäksi koulun piha- ja liikennealueiden rakentamista.

Viitesuunnitelman mukainen bruttoala laajennukselle on noin 2876 m2. Lisäksi saneerataan osa noin 1700 m2 laajuisesta nykyisestä koulurakennuksesta.

Hankintasopimus tehtiin 19.3.2018 Jatke Länsi-Suomi Oy:n kanssa. Urakkahinta oli 7 479 500 euroa (alv. 0 %).

Tämän jälkeen tehdyissä nykyisten koulurakennusten rakenteiden käyttökelpoisuutta koskeneissa lisätutkimuksissa on selvinnyt, että vanhan ns. Noppa-osa on saneerattava kokonaan. Tämä edellyttää urakka-alueen laajentamista noin 500 m2 sekä muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nykyisenkin urakka-alueen sisällä. Urakan laajentaminen on arvoltaan 1 599 500 euroa. Jatke Länsi-Suomi Oy hyvittää alkuperäiseen sopimukseeen sisältyneestä Noppa-osan korjaustyöstä 190 000 euroa (ALV 0%).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: - 31.7.2019
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8889000 EUR
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jatke Länsi-Suomi Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2786808-8
Postiosoite:Pronssikuja 1
Postinumero:21410
Postitoimipaikka:Vanhalinna
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Varsinais-Suomi (FI1C1)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Aikaisemman kilpailutuksen perusteella vanhan osan, ns. Noppa-osan rakennuksesta jo noin puolet kuuluu nykyiseen urakkasopimukseen. Muutoksella laajennetaan sopimusta siten, että vanha koulu saneerataan kokonaan. Urakka laajenee muutoksen perusteella noin 500 m2.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Sopimusmuutos on välttämätön ja johtuu tarpeesta, jota huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Hankintapäätöksen, urakkasopimuksen tekemisen ja saneeraustöiden aloittamisen jälkeen rakenteiden käyttökelpoisuutta koskeneissa lisätutkimuksissa on ilmennyt, että vanhan koulun osassa, joka ei ole ollut tarjouspyynnön perusteella saneerauksen kohteena, on hometta, ja näin ollen se on saneerattava kokonaan. Mikäli home olisi ollut tiedossa jo alkuperäisen valmistelun yhteydessä, olisi sitä koskeva saneeraus liitetty osaksi alkuperäistä kilpailutusta. Muutoksella ei muuteta sopimuksen yleistä luonnetta. Muutoksen arvo on alle 50 % prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Koska rakennuksesta jo noin puolet kuuluu nykyiseen urakkasopimukseen, aiheuttaisi sopimuskumppanin vaihtaminen myös merkittävää haittaa ja kustannnusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 7479500 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 8889000 EUR
«« Takaisin