«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Tietopyyntö/markkinakartoitus palveluntuottajille Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suunnitteluun

12.10.2018 16:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021364

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Merja Kantamaa
Postiosoite PL 156
Postinumero 60100
Postitoimipaikka Seinäjoki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite merja.kantamaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205750&tpk=f91ce130-8dac-470f-b042-14eb327a810a
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö/markkinakartoitus palveluntuottajille Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suunnitteluun
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
EPOELY/2523/2018
Hankinnan kuvaus

Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eikä palveluntuottajia pyydetä toimittamaan tarjouksia, eikä tietopyynnön julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valmistelee parhaillaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankintaa vuodelle 2019. Tulevaan sopimukseen lisätään optiomahdollisuudet vähintään kahdelle seuraavalle vuodelle. Perusopimuksen laajuus arvioidaan olevan 20 000 opiskelijatyöpäivää. Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli elokuussa 2018 työttömiä maahanmuuttaja-asiakkaita 265. Samana ajanjaksona työvoimakoulutukseen osallistui 112 henkilöä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hankkinut aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta noin 23 000 opiskelijatyöpäivää vuodelle 2018. Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus perustuu OPH:n määräykseen ja ohjeeseen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista (liite 2). Työ- ja elinkeinoministeriö laati vuonna 2016 yhdessä Opetushallituksen kanssa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen uusia, vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Monipuolisemmilla toteutusmalleilla tavoitellaan kotoutujien nopeampaa ja sujuvampaa siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin nivomalla opintoihin työelämäyhteyttä ja ammatillisia opintoja (liite 3). Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja saada palveluntuottajilta ehdotuksia ja näkemyksiä toimivan kotoutumiskoulutuksen järjestämiseksi Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaille. Tietopyynnöllä kerättyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään kuluvan vuoden aikana julkaistavassa tarjouspyynnössä. Toivomme vastauksissanne näkemyksiä miten palvelukuvaksessa esitetty kaavio toimii kotoutumiskoulutuksen konkreettisessa toteutuksessa huomioiden koulutukseen ohjattavien opiskelijoiden määrä. Tietopyynnössä haettavat ehdotukset on yksilöity liitteessä 1.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2019 14.00
Lisätietoja

Tämän ilmoituksen liitteenä on tietopyynnön palvelukuvaus, jossa on esitettynä kysymykset joihin toivomme vastauksianne.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin