«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala : Korvenkylän 1.vaiheen valaistuksen rakentaminen

12.10.2018 14:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021349
Tarjoukset 25.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimiala
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun tekninen liikelaitos
Yhteyshenkilö Asko Remes
Postiosoite PL 69 (Sorvitie 5)
Postinumero 90540
Postitoimipaikka OULU
Maa Suomi
Puhelin +358447032295
Sähköpostiosoite tekli.hankinnat@ouka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.ouka.fi/oulu/tekli/etusivu
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=203285&tpk=196da520-6fea-4179-9fba-98062295e9e9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Korvenkylän 1.vaiheen valaistuksen rakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/9516/02.08.02/2018
Hankinnan kuvaus

Oulun tekninen liikelaitos pyytää yksikköhintapohjaista kokonaisurakkatarjousta Korvenkylän 1.vaiheen valaistuksen rakentamisesta. Valaistus rakennetaan valmiiksi karttaan merkitylle alueelle, osalle tonttikaduista asennetaan vain kaapelit ja jalustat. (kts. liite) Työ tullaan tekemään vaiheittain niin että urakka-alue on valmis kokonaisuudessaan syksyllä 2020. Valaisinjalustat, kaapelit ja merkkinauhan asentaa Tekli sekä tekee kaapelikartoituksen. Tilaajalla on oikeus muuttaa urakan laajuutta, jolloin käytetään urakassa annettuja yksikköhintoja. Suunnitelmat tarjouspyynnön liitteissä. Työmaa sijaitsee Oulussa, Korvenkylän kaupunginosassa. Suoritteet on lueteltu tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Katuvalojen asennustyöt. (45316110-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjous jätetään Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 4. Tarkastaa hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun palveluntuottajan / valittujen puitesopimustoimittajien kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.10.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin