«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keminmaan kunta : Keminmaan kunnanviraston peruskorjaus; Purku-urakka, urakkahinnan laskenta

12.10.2018 14:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021344
Osallistumishakemukset 29.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keminmaan kunta
Y-tunnus 0210469-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Sakari Ravelin Vs. Kiinteistöpäällikkö
Yhteyshenkilö Sakari Ravelin
Postiosoite Rantatie 21
Postinumero 94400
Postitoimipaikka Keminmaa
Maa Suomi
Puhelin +358407302169
Sähköpostiosoite sakari.ravelin@keminmaa.fi
Faksi +35816270400
Internet-osoite (URL) http://www.keminmaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/keminmaa?id=204475&tpk=c8e88c2c-4cc1-433e-83ab-b1197e38c0d5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keminmaan kunnanviraston peruskorjaus; Purku-urakka, urakkahinnan laskenta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
204475
Hankinnan kuvaus

Keminmaan kunnanvirasto on valmistunut v.1986. Rakennuksen tilavuus on 15970 m3 ja bruttoala 4600 brm2. Rakennus on sisäilmaongelmainen ja tiloissa ei ole työskennelty 06/2018 jälkeen. Sisäilmaongelmien poistamiseksi on tehty arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu. Suunnitteluun on sisältynyt myös muutossuunnittelua, kunnanvirastolle on siirtymässä kirjasto ja nuorisotilat. Tilaaja valitsee osallistumishakemusten perusteella urakkakohtaisesti 3 sopivaksi katsomaansa tarjoajaa. Keminmaan kunta ei ole vielä tehnyt päätöstä kunnanviraston peruskorjauksesta. Päätös tehdään myöhemmin perustuen tämän tarjouspyynnön urakkalaskennoista saatuihin tietoihin. Urakkalaskennasta tilaaja maksaa palkkion. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä kaikki tarjoukset. Hankinnan tarkoituksena on saada urakkalaskennan avulla näkemys peruskorjauksen urakkahinnasta. Kunta tekee erikseen päätöksen peruskorjauksen toteuttamisesta ja pyytää päätöksen jälkeen lopulliset urakkatarjoukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.10.2018 - 31.10.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijalla tulee olla näyttöä toteutetuista julkisten rakennusten peruskorjaustöistä kolmesta viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutetumista kohteesta, joissa urakoiden arvo on ollut rakennusteknisten töiden osalta vähintään 2.000.000 EUR ja LVIAS-töiden osalta vähintään 300.000 EUR Lisäksi rakennusteknillisten töiden urakoitsijalta (= pääurakoitsija) edellytetään kokemusta kolmesta vähintään 1.000.000 EUR:n suuruisesta, toteutetusta sisäilmaongelmaisen kohteen peruskorjauksesta. Rakennusteknisten töiden urakoitsijan erikseen nimetyltä vastaavalta työnjohtajalta (tulee nimetä) edellytetään kokemusta vähintään kahdesta em. suuruisesta julkisten rakennusten peruskorjauskohteesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaadittu kokemus tulee urakoitsijan osoittaa osallistumishakemuksen liitteenä toimitetusta henkilö - ja rakennus referessiluottelosta. Rakennusteknisten töiden urakoitsijalta, joka toimii kohteessa pääurakoitsijana, edellytetään rakennustoiminnan osalta kolmelta edelliseltä tilikaudelta vähintään 2,5 miljoonan EUR:n liikevaihtoa kultakin tilikaudelta. Tästä tulee liittää selvitys osallistumishakemukseen. Urakoitsijan tulee täyttää osallistumishakemuksen tiedot, joilla rakennuttaja voi varmistua tilaajavastuulain asettamien velvoitteiden täyttymisestä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osallitumishakemus menettely

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.10.2018 12.00
Lisätietoja

Tarjouspyyntöasiakirjat välitetään ondrive pilvipalvelun kautta valituille ehdokkaille 2.11.2018.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin