«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varavoimakoneet : Keski-Suomen pelastuslaitoksen varavoimakoneet

12.10.2018 13:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021330
Tarjoukset 29.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varavoimakoneet
Y-tunnus 0174666-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Jyväskylän kaupunki / Keski-Suomen pelastuslaitos
Yhteyshenkilö Mikko Hiltunen
Postiosoite Salontaipaleentie 6
Postinumero 40500
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Puhelin +358400547101
Sähköpostiosoite mikko.hiltunen@jkl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=204957&tpk=c38ff537-55ef-4c96-b443-404e1363b70a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keski-Suomen pelastuslaitoksen varavoimakoneet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
204957
Hankinnan kuvaus

Pyydämme sitovaa kirjallista tarjoustanne Keski-Suomen pelastuslaitokselle kolmesta hinattavasta varavoimakoneesta. Vaatimukset varavoimakoneelle on mainittu liitteessä ”tekniset ja toiminnalliset vaatimukset varavoimakoneelle” (liite 1). Varavoimakoneen tulee täyttää voimassa olevat määräykset ja valmistajan tulee vaadittaessa esittää testaustodistukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Varavoimageneraattorit. (31127000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää lain julkisista hankinnoista 1397/2016 80§:n vaatimukset. Lisäksi tarjoajan tulee olla huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen liitettävät selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna: Veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma on tehty työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.10.2018 12.00
Lisätietoja

Tässä tarjouspyynnössä mainittujen ehtojen lisäksi noudatetaan kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (JYSE 2014 tavarat, tarkistetut JYSE-ehdot huhtikuu 2017) niiltä osin kuin tässä tarjouspyynnössä tai sen liitteissä ei ole nimenomaan toisin mainittu. Tarjoaja ei voi tarjouksessaan esittää tästä tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä poikkeavia omia sopimusehtoja (kuten hinnanvaraumia tai poikkeavia maksuehtoja).

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin