«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Liikennevirasto : Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021307
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-449115

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.liikennevirasto.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:PL 157
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postiosoite:Esterinportti 2 C
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finrail.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.finrail.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kirjanpidon, maksuliikenteen sekä palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät. Palveluja hankitaan Traffic Management Finland konsernille (TMF). TMF on toimintansa 1.1.2019 aloittava valtion liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva erityistehtäväkonserni. Hankinta toteutetaan hankintarenkaana. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Hankittavien palveluiden ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa 1.1.2019 otetaan käyttöön kirjanpidon ja maksuliikkeen palvelut seuraavissa kolmessa yhtiössä: Traffic Management Finland Oy, "Tie Oy" ja "Meri Oy". Muut käyttöönottovaiheet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektit, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien järjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018

VII kohta: Muutokset

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

Hankintayksikkö on muuttanut tarjouspyynnön kohtaa I.5) Pääasiallinen toimiala ja seuraavia tarjouspyynnön liitteitä: - Liite_1.2_Palkkahallinnon_palveluita_koskevat_vaatimukset - Liite_5_Referenssit - Liite_7_Sopimus Tehdyt muutokset on kuvattu liitteissä. Muutetut liitteet ovat nimetty seuraavasti: "Liite_x_PÄIVITETTY_yyyyyy". Tarjoajien tulee huomioida tämä tarjousta tehdessään ja käyttää täsmennettyjä liitteitä tarjouksen laadinnassa.

«« Takaisin