«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Haminan kaupunki : Haminan vanhan uimahallin (Satamakatu 3) kehitys- ja suunnittelupalveluiden hankinta

12.10.2018 11:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021306
Osallistumishakemukset 26.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Haminan kaupunki
Y-tunnus 0242496-6
Yhteyshenkilö Maria Ovaska
Postiosoite Puistokatu 2
Postinumero 49400
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Puhelin +358405640206
Sähköpostiosoite maria.ovaska@hamina.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hamina.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hamina?id=205074&tpk=f0fb27ac-aa23-4476-a704-503636221474
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Haminan vanhan uimahallin (Satamakatu 3) kehitys- ja suunnittelupalveluiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
205074
Hankinnan kuvaus

Kaupunki omistaa Asunto Oy Haminan Satamakatu 3 -nimisen yhtiön osakkeet nrot 9201-16270, jotka oikeuttavat uimahallitilojen hallintaan osoitteessa Satamakatu 3, 49400 Hamina. Kaupunki on ylläpitänyt tiloissa uimahallia, mutta toiminta on lakannut vuonna 2013 mistä lähtien tilat ovat olleet tyhjillään. Hankinnan perusteena on uimahallitilan käyttötarkoituksen uudelleen suunnittelu ja tilaan soveltuvan toiminnan kehitysprojekti. Tarkoituksena on toteuttaa projekti, jossa käytöstä poistettuihin uimahallitiloihin suunnitellaan uutta toimintaa ja joka osaltaan tukee myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Konsultin tulee tuottaa realistiset suunnitelmat kannattavan toiminnan perustamiseksi tiloihin. Haminan kaupunki hakee konsultti- ja suunnittelupalveluita, joiden tarkoituksena tuottaa markkinointitutkimuksia, laatia liiketoiminta- ja toteuttamissuunnitelmia ja tuottaa yritysjärjestelyihin liittyviä ja muita liikkeenjohdon konsulttipalveluita. Konsultin tehtävänä on hankintayksikön osoittamissa rajoissa etsiä toimitiloihin soveltuvia toimintoja (esim. liikunta-, hyvinvointi- ja vapaa-ajantoimintoja) ja vertailla eri toimintojen soveltuvuutta keskenään. Selvitystyön tulee perustua markkinatutkimuksiin, kustannusvertailuihin ja rahoitusvaihtoehtojen vertailuun (=operaatiokartoitus). Eri toimintavaihtoehtojen osalta tulee konsultin selvityksessä kiinnittää huomiota projektin aikatauluun, muutostöiden laajuuteen ja kustannuksiin, muihin investointitarpeisiin, odotettavissa olevaan liikevaihtoon ja toiminnan kannattavuuteen, asiakaskunnan laaja-alaisuuteen, tilojen monikäyttöisyyteen sekä rahoitusvaihtoehtoihin. Konsultin on raportoitava työnsä edistymisestä säännöllisesti hankintayksikölle. Hankittava palvelu ja aineisto toteutetaan suomenkielisenä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kehitystoiminnan konsulttipalvelut. (73220000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hamina (K075)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Neuvottelumenettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen kriteerit

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan kohteen kriteerit

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä, mutta kevennettynä. Tarjoajien tulee jättää ensimmäisessä vaiheessa alustava tarjouksensa (=osallistumishakemus) alustavine liiketoiminta- ja toteuttamissuunnitelmineen, mutta neuvottelujen jälkeen tarjoaja voi muokata ja tarkentaa suunnitelmia ja lopullisen tarjouspyynnön mukana toimittaa päivitetyt suunnitelmat. Neuvottelumenettelyä käytetään sen vuoksi, että hankintaan kuuluu suunnittelua ja innovatiivisia ratkaisuja. Ennen lopullista päätöstä hankintayksikön tulee varmistua, että kyseinen palvelu vastaa hankintayksikön tarpeita. Neuvotteluissa hankintayksikkö käy tarjoajien kanssa läpi hankintayksikön tarpeita. Hankintayksikkö julkaisee alustavan tarjouspyynnön (osallistumispyynnön), jossa on esitetty vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimukset. Vähimmäisvaatimukset täyttävä tarjoaja jättää tarjouspalvelu.fi -sivuston kautta alustavan tarjouksen (=osallistumisilmoituksen), jolla tarjoaja ilmoittautuu mukaan neuvottelumenettelyyn. Hankintayksikkö kutsuu neuvottelumenettelyyn maksimissaan kolme soveltuvuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä on yksi. Tilaaja arvioi lopulliset tarjoukset pisteyttämällä. Pisteytys perustuu lopullisessa tarjouksessa ilmoitettuun hintaan sekä arvioitaviin selvityksiin. Tarjouskilpailun voittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut tarjoaja. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden vertailla ja valita alustavan tarjouksen ilman neuvotteluja. Hankintayksikkö varaa myös mahdollisuuden keskeyttää hankintamenettelyn. Hankinnan luonne on sellainen, että sitä ei ole perusteltua pilkkoa pienempiin kokonaisuuksiin, koska hankinnan kohde ja luonne edellyttävät kokonaisuuden hallintaa. On tarkoituksenmukaisinta, että suunnittelu- ja kehittämispalvelut toteuttaa yksi toimija.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.10.2018 12.00
Lisätietoja

Neuvottelumenettelyssä ensin pyydetään osallistumishakemukset (alustavat tarjoukset), jolla ilmoittaudutaan neuvottelumenettelyyn. Tämän jälkeen hankintayksikkö kutsuu kolme vähimmäisvaatimukset täyttävää ehdokasta neuvottelumenettelyyn. Jos soveltuvia ehdokkaita on enemmän kuin kolme, ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Ehdokkaita, erityisesti heidän liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelmia arvioidaan seuraavin kriteerein/arvosanoin: 5 = Alustava liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu erittäin hyvin ja projekti on toteutettavissa sellaisenaan erittäin hyvin 4 = Alustava liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu hyvin ja projekti on toteutettavissa sellaisenaan hyvin 3 = Alustava liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu tyydyttävästi ja projekti on toteutettavissa sellaisenaan tyydyttävästi 2 = Alustava liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu välttävästi ja projekti on toteutettavissa sellaisenaan välttävästi 1 = Alustava liiketoiminta-, projekti- ja toteuttamissuunnitelma on kuvattu heikosti ja projekti on toteutettavissa sellaisenaan heikosti. Neuvottelumenettelyyn valittavan ehdokkaan tulee saada arvosanaksi vähintään 2, jotta se voidaan hyväksyä neuvottelumenettelyyn. Jos ehdokkaita on alle 3, tulee ehdokkaan joka tapauksessa saada arvosanaksi vähintään 2. Neuvottelumenettelyn jälkeen hankintayksikkö julkaisee lopullisen tarjouspyynnön, johon neuvottelumenettelyssä mukana olleet tarjoajat jättävät lopulliset tarjouksensa. Lopullisista tarjouksista ei voi enää neuvotella. Tilaaja arvioi lopulliset tarjoukset pisteyttämällä. Pisteytys perustuu lopullisessa tarjouksessa ilmoitettuun hintaan sekä arvioitaviin selvityksiin ja suunnitelmiin. Hankintayksikkö tulee valitsemaan hinta-laatusuhteeltaan parhaan toimittajan lopullisten tarjousten perusteella. Alustavat ja suuntaa-antavat hinta-laatusuhteen arviointikriteerit ovat seuraavat: Hinta 50-70 % Laatu 30-50 %. Tarjouskilpailun voittajaksi valitaan eniten pisteitä saanut tarjoaja. Lopulliset arviointikriteerit tullaan ilmoittamaan lopullisessa tarjouspyynnössä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin