«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sipoon kunta : Päiväkotien siivous- ja ruokapalveluiden hankinta

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021298
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-448590
Tarjoukset 16.11.2018 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=203357&tpk=d8f31d1b-3a9d-42d2-85f0-7fd90ee8f90f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sipoon kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0203533-8
Postiosoite:Iso Kylätie 18
Postinumero:04130
Postitoimipaikka:Sipoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Kemiläinen
Puhelin:+358 923531
Sähköpostiosoite:johanna.kemilainen@sipoo.fi
NUTS-koodi:Sipoo (K753)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sipoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/sipoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=203357&tpk=d8f31d1b-3a9d-42d2-85f0-7fd90ee8f90f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Päiväkotien siivous- ja ruokapalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Siivous- ja puhdistuspalvelut. (90910000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Nikkilässä, Söderkullassa sekä Västerskogissa sijaitsevien päiväkotien siivous- ja ruokapalvelut. Siivous ja ruokapalvelut suoritetaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Hankinnan kohteena ovat seuraavat päiväkodit: Nikkilän päiväkoti Kartanon päiväkoti, joka toimii vuoropäiväkotina Hansaksen päiväkoti Västerskogin päiväkoti Metsärinteen päiväkoti Sopimus on voimassa ajalla 1.1.2019-31.12.2021 ja vuoden pituinen optio ajalla 1.1.2022-31.12.2022. Sipoon kunta tulee valitsemaan yhden toimittajan kaikkiin kohteisiinsa tuottamaan siivous- ja ruokapalveluita. Sipoon kunta varaa mahdollisuuden lisätä päiväkoteja sopimuksen aikana ilman kilpailutusta. Sipoon kunta kasvaa ja rakenteilla on Nikkilän sydämen päiväkoti, joka tullaan lisäämään sopimukseen. Uusi päiväkoti on noin 1390m2 ja arvioitu valmistuminen on 9/2019.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Sipoo (K753)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päiväkodeissa tarjoillaan aamupalaa noin klo 8, lounas on tarjolla noin klo 11 ja välipala on tarjolla noin klo 14. Päiväkodeista Hansakseen ruoka toimitetaan kylmänä ja se kuumennetaan paikanpäällä. Muihin päiväkoteihin ruoka toimitetaan kuumana. Palveluntuottajan tulee tutusta liitteessä olevaan palvelukuvaukseen. Tarkoituksenmukainen siivous auttaa pintoja kestämään suunnitellun elinkaarensa ajan. Siivous suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilassa tapahtuva toiminta on mahdollista. Tavoitteena on ylläpitää vaadittu puhtaustaso. Tilat siivotaan vaaditun puhtaustason ja liitteessä olevan palvelukuvauksen mukaan. Tarjoajan tulee tutustua tilattavaa palvelua koskeviin tarjouspyynnön liitteisiin. Tarjouksen jättäminen edellyttää kaikkiin kohteisiin tutustumista.Kohteiden esittely pidetään 6.11.2018 klo 9 ja aloitamme Västerskogin päiväkodista osoite Vesterängintie 24, 01120 Västerskog. Kierrokselle tulee ilmoittautua 2.11.2018 mennessä sähköpostiosoitteeseen johanna.kemilainen@sipoo.fi. Kultakin yritykseltä voi osallistua enintään kaksi (2) henkilöä. Sipoon kunta tulee valitsemaan yhden toimittajan näihin päiväkoteihin tuottamaan siivous- ja ruokapalveluita. Sopimusta voidaan muuttaa vastaamaan palvelujen tarpeen kasvua tai vähenemistä. On mahdollista, että sopimus- tai optiokauden aikana Sipoon kunnalla on tarve siirtää omassa siivouksessa olevia päiväkoteja tämän sopimuksen piiriin. Näistä uusista siivouskohteista tiedotetaan palveluntuottajaa heti kun ne ovat tilaajan tiedossa. Hinnoittelu uusien kohteiden siivouksesta tulee pohjautua tarjouksessa annettuun hintatasoon. Sipoon kunta kasvaa ja rakenteilla on Nikkilän sydämen päiväkoti, joka tullaan lisäämään sopimukseen. Uusi päiväkoti on noin 1390m2 ja arvioitu valmistuminen on 9/2019.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa vuoden pituisella optio jaksolla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjouspyyntö liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso tarjouspyyntö liitteineen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.11.2018 11:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.11.2018 12:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018
«« Takaisin