«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen : Lpk Longinojan korvaava uudisrakennus, rakennesuunnittelu

12.10.2018 10:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021297
Tarjoukset 8.11.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Liisa Puumalainen
Postiosoite PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931038326
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=205301&tpk=0b70618f-a0fd-4edb-9f3b-e6be13f66fca
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lpk Longinojan korvaava uudisrakennus, rakennesuunnittelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
205301
Hankinnan kuvaus

Lpk Longinojan korvaava uudisrakennus suunnitellaan Helsingin kaupungin suunnitteluohjeiden mukaisesti 240:lle päiväkotilapselle. Nykyiset tontilla sijaitsevat päiväkotirakennukset mukaan lukien viereinen puistorakennus puretaan. Alueelle laaditaan uusi asemakaava, joka mahdollistaa tarvittavan kokoisen uuden päiväkodin rakentamisen. Hankkeen bruttoala on noin 2 500 m2, hyötyala noin 1 900 m2 ja huoneala noin 2 260 m2. Lisäksi päiväkotirakennuksen yhteyteen sijoitetaan Filipuksen korvaavia tiloja n.230 m2 (tilat ovat kylmiä tai puolilämpimiä tiloja). Tällä hankintailmoituksella haetaan rakennesuunnittelijaa hankesuunnitteluvaiheeseen, yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen, rakentamisen valmistelu-, rakentamis- ja takuuvaiheeseen sekä tekemään käyttäjäyhteistyötä. Rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät RAK12 [RT 10-11128] mukaiset tehtävät osoitettuine lisätehtävineen. Lisäksi rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät: - Suunnitellaan rakennuksen ja rakennusalueen kaivu, louhinta ja täyttö-/maarakenteet - Määritellään ja Suunnitellaan rakennusalueen tasaus, pintakuivatus ja hulevesien johtaminen - Suunnitellaan rakennuspohjan kuivatus (salaojasuunnitelmat) - Suunnitellaan piha- ja liikennealueiden rakennetyypit

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.11.2018 - 30.6.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa 2. Tarjoajan luottoluokitus tulee olla vähintään A 3. Tarjoajalla tulee olla koko sopimuskauden voimassaoleva konsultin vastuuvakuutus, suuruudeltaan vähintään 500000€ Tarjoajan on täytettävä seuraavat ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajan nimettävällä vastaavalla rakennesuunnittelijalla tulee olla vähintään rakennus- tai konetekniikan insinöörin (AMK) tutkinto ja vähintään 4 vuotta kokemusta tavanomaisista rakennesuunnittelutehtävistä ja 2 vuotta kokemusta avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä TAI 6 vuotta kokemusta avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä. Nimettävän vastaavan rakennesuunnittelijan tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan ja lisäksi hänen tulee täyttää suomen kielen kielitaidon osalta eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset taitotason C2 vaatimukset. Tarjoajan nimettävä vastaava rakennesuunnittelijan tulee täyttää rakennusvalvonnan vaativuusluokan V (https://www.pksrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-120f02A.pdf ) mukaiset vaatimukset. Tarjoajan nimettävälle vastaavalle rakennesuunnittelijalle on nimettävä vastaavalle rakennesuunnittelijalle asetetut vaatimukset täyttävä varahenkilö.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaaja tarkistaa voittaneen tarjoajan luottoluokituksen, konsultin vastuuvakuutuksen ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa tilaaja liikevaihdon, luottoluokituksen, konsultin vastuuvakuutuksen ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli voittanut tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai tarjoajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta - selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta Jos tarjoajaksi valittava ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Tarjoajan on täytettävä tarjouksensa yhteydessä Tarjouspalvelussa sähköinen lomake liitteen, jolla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.11.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin