«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vetelin kunta : Kuusikoti, Sprinkleröinti KVR-urakkana

12.10.2018 12:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021290
Tarjoukset 24.10.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Vetelin kunta 0184278-7 /
Vetelin kunta
Asko Mikkola
Kvihyypäntie 1
69700
Veteli
Puh. +358505790180

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vetelin kunta
Y-tunnus 0184278-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Vetelin kunta
Yhteyshenkilö Asko Mikkola
Postiosoite Kvihyypäntie 1
Postinumero 69700
Postitoimipaikka Veteli
Maa Suomi
Puhelin +358505790180
Sähköpostiosoite asko.mikkola@veteli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuusikoti, Sprinkleröinti KVR-urakkana
Hankinnan kuvaus

Räyringin palvelukeskuksen, Kuusikodin sprinkleröinnin KVR-urakka osoitteessa Seksmanniintie 9, 69820 Räyrinki. Urakkaan kuuluu sprinkleröinnin suunnittelu ja asennus täysin valmiiksi suoritettuna.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sprinklerilaitteiston asennustyöt. (45343230-4)
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.10.2018 - 24.10.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuuden arvioinnissa hankintayksikkö vaatii, että tarjoajat täyttävät taloudelliset ja rahoitukselliset vaatimukset, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyvät tai muut objektiivisin ja syrjimättömin perustein arvioitavissa olevat vaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan pyytää selvityksenä tuloslaskelmaa, tasetta tai toimintakertomusta, todistusta yrityksen liikevaihdosta sekä liikevaihdosta hankintasopimuksen kohdealalta tai pankin tai luottolaitoksen lausuntoa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.10.2018 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kuusikoti Pohjakuva.pdf

Tarjouspyyntö Kuusikodin sprinkleröinti KVR-urakka.doc

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin