«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Carea-Sairaalat Oy : Ratamokeskus - Vaihe 1: Maanrakennustyöt

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021284
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-446960
Tarjoukset 12.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=198949&tpk=51d1fef5-b2ed-45d1-acb9-d16baccdb236

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Carea-Sairaalat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2556615-8
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hankintatoimisto
Puhelin:+358 442231423
Sähköpostiosoite:hankinnat@carea.fi
NUTS-koodi:Kotka (K285)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.carea.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=198949&tpk=51d1fef5-b2ed-45d1-acb9-d16baccdb236
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ratamokeskus - Vaihe 1: Maanrakennustyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Kouvolan kaupungin alueelle rakennettavaa uutta sairaalarakennusta, Ratamokeskusta Hanke käsittää sairaalarakennuksen rakentamisen uudisrakennuksena. Rakennustyö jaetaan kahteen (2) vaiheeseen. Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 1 kuuluvat työt (maanrakennusurakka). Hankkeen molemmat vaiheet toteutetaan kokonaishintaisina kokonaisurakoina.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuspaikka on ennestään rakentamaton ja sen osoite on Ruskeasuonkatu 1, 45100 Kouvola.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan vaiheeseen 1 kuuluvat työt (maanrakennusurakka). Tulevan rakennuksen laajuus on n. 21 000 brm2, 10 500 hym2 ja tilavuus n. 95 000 m3 Vaiheen 1 työt toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Valittu urakoitsija toimii vaiheen 1 pääurakoitsijana ja vaiheen 1 päätoteuttajana vastaten kaikista näistä johtuvista velvoitteista. Vaiheen 1 päättyessä pääurakoitsijan/-toteuttajan vastuut siirretään vaiheen 2 tarjouskilpailun voittaneelle urakoitsijalle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:18.12.2018 - 4.6.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö edellyttää, että Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233) velvoitteet. Kaikki tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 154-352352
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.11.2018 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan sähköisestä järjestelmästä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaaminen ei ole julkinen tilaisuus.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018
«« Takaisin