«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Luonnonvarakeskus : Henkilöturvaratkaisu metsä-, sekä kalanviljelyn, maataloustuotannon sekä muun luonnonvarojen aineistotuotannon ja kokeellisen tutkimustoiminnan olosuhteissa

12.10.2018 10:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021283
Tarjoukset 31.10.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Luonnonvarakeskus
Y-tunnus 0244629-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tutkimusinfrastruktuuripalvelut
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postinumero 00791
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295326000
Sähköpostiosoite kirjaamo@luke.fi
Internet-osoite (URL) http://www.luke.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=200745&tpk=399a65c7-54ba-4c16-9ae3-8d341ab0a382
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Henkilöturvaratkaisu metsä-, sekä kalanviljelyn, maataloustuotannon sekä muun luonnonvarojen aineistotuotannon ja kokeellisen tutkimustoiminnan olosuhteissa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
200745 (2751/02 10 01 00 05/2018)
Hankinnan kuvaus

Lukessa toimivan Tutkimusinfrastruktuuripalvelu (INFRA) – yksikön keskeinen tehtävä on vastata Luken tutkimusaineistojen tuotannosta (esim. näytteenotot, lajistoseurannat, puuston mittaukset) valtakunnallisesti monimuotoisissa ja toisinaan erittäin vaativissa maasto-olosuhteissa (mm. vaikeakulkuinen luonto harvaan asutuilla alueilla) sekä tuotantolaitoksilla (mm. vesiviljelylaitokset, navetat). Kyseisissä tehtävissä työskentelee jopa yli 100 henkilöä yksin vuodessa. Onnettomuuden sattuessa avun saanti paikalle esim. tajunnan menetyksen vuoksi ei välttämättä toteudu ilman turvaratkaisua. Hankinnan kohteena on paikantava henkilöturvaratkaisu, joka on todennettu soveltuvan hankinnan nimen mukaisesti liikkuviin olosuhteisiin (vrt. maasto-olosuhteisiin), mutta on myös tuotantolaitoksissa hyödynnettävä. Turvasovellus mahdollistaa avun saannin paikalle 24/7/365 erityisesti maasto-olosuhteissa mm. kaukana tieverkoista. Keskeistä palvelun käytössä on mm. henkilön kulkureittien seuranta karttapohjalla ja reittitietojen raportointi. Työntekijät merkkaavat mobiilisovelluksen avulla kohteeseen lähdön ja palatessaan kirjaavat kohteesta paluun. Jollei määrättynä aikana työntekijä ole kirjannut itseään takaisin tulleeksi, muodostuu tästä henkilöturvahälytys palveluntarjoajan hälytyskeskukseen. Hälytyskeskuksesta yritetään tavoittaa ensin työntekijää. Jollei työntekijää tavoiteta, ilmoittaa Hälytyskeskus tästä Luonnonvarakeskukselle erikseen sovitulla tavalla. Työntekijä voi myös tehdä henkilöturvahälytyksiä matkapuhelimeen liitetyllä henkilöturvanapilla. Ratkaisu toteuttaa Luken tutkimusaineistojen tuotantoon soveltuvat vaatimukset (tarkempi kuvaus tarjouspyynnön kohdassa ("Soveltuvuusvaatimukset"). Sopimuskausi alkaa, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Luken tavoitteena on, että sopimus turvaratkaisusta tehdään ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020, jonka jälkeen Luke varaa oikeuden jatkaa sopimusta alkuperäisin sopimusehdoin yhden vuoden jaksoissa korkeintaan kaksi kertaa. Optiovuoden käyttöönotosta sovitaan kirjallisesti viimeistään kaksi kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Turvallisuuspalvelut. (79710000-4)
Päänimikkeistö
Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet. (35120000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin