«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue / Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut : Kuopion kaupunki, Pienen Neulamäen yritysalueen 3–vaiheen esirakentaminen

12.10.2018 10:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021273
Tarjoukset 12.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kuopion kaupunki / Kaupunkiympäristön palvelualue / Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
Y-tunnus 0171450-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Sansia Oy / Teemu Koponen
Yhteyshenkilö Teemu Koponen
Postiosoite PL 1097
Postinumero 70111
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358447182900
Sähköpostiosoite teemu.koponen@sansia.fi
Internet-osoite (URL) https://www.sansia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=205570&tpk=21bc9c0d-dcfd-4b32-8c0b-da626dc0bd00
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuopion kaupunki, Pienen Neulamäen yritysalueen 3–vaiheen esirakentaminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
205570
Hankinnan kuvaus

Sansia Oy pyytää kokonaishintaisia urakkatarjouksia Kuopion kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueen Rakentamisen ja kunnossapidon palvelujen puolesta Pienen Neulamäen yritysalueen 3-vaiheen esirakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja siinä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuopio (K297)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sansia Oy hoitaa hankinnan kilpailutuksen. Hankinnan tilaaja ja sopimusosapuoli on Kuopion kaupunki, kaupunkirakennelautakunta. RIKOSREKISTERIOTE Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksikön on vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 80 §:ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste ja täyttyvätkö hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset. Hankintayksikkö voi myös milloin tahansa hankintamenettelyn aikana pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan kaikki tai osan 80 §:n 1 momentissa tarkoitetuista selvityksistä, jos se on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Näin ollen hankintapäätöksellä valituksi tulleen tarjoajan tulee ennen sopimuksen allekirjoitusta toimittaa rikosrekisteriote tarjoajan ja sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön osalta. Rikosrekisteriote ei saa olla kahtatoista kuukautta vanhempi. Tarjoaja voi hankkia rikosrekisteriotteen Oikeusrekisterikeskuksesta (http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index.html). Hankintayksikkö ei voi hankkia otetta tarjoajan puolesta. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET Ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta hankintayksikkö tarkistaa tilaajavastuulain mukaiset seikat Tilaajavastuu.fi-palvelun kautta. Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi palvelun Luotettava Kumppani- ohjelmaan, on tarjoajan toimitettava seuraavat asiakirjat hankintayksikölle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiakirjat eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia sopimuksen allekirjoitushetkellä. - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Tarjoaja voi itse tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (www.ytj.fi) ja lähettää tulosteen hankintayksikölle). - kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Eläkevakuutuksilla tarkoitetaan työntekijöiden eläkevakuutuksia. Tilaajan selvitysvelvollisuus ei koske yrittäjän YEL- vakuutusta. - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty. Selvitysvelvollisuuden voi täyttää esittämällä tilaajalle työterveyshuoltosopimuksen tai toimittajan itse laatima kirjallinen selvitys.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.11.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin