«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki : Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen lomapaikat

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021269
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-448581
Tarjoukset 13.11.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=201225&tpk=83ef9241-9bfe-49f2-a93f-c21f0b20355f

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 700
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:oskari.kivinen@hel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/hank
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=201225&tpk=83ef9241-9bfe-49f2-a93f-c21f0b20355f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin kaupungin merkkipäivälahjojen lomapaikat
Viitenumero:
H043-18 / HEL 2018-010179
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Merkkipäivälahjoja myönnetään Helsingin kaupungilla seuraavissa tilanteissa: Helsingin kaupungin palvelussuhde 5, 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta, syntymäpäivät 50 ja 60 vuotta sekä toistaiseksi voimassa olevalle kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyminen. Merkkipäivälahja voi olla rahalahja, eettinen lahja, lahjaloma (ei 5 vuoden palvelussuhteesta kaupungilla) tai palkallinen vapaa. Lahjaloma sisältää yhden palkallisen vapaapäivän. Samat merkkipäivälahjat myönnetään koko Helsingin kaupungin henkilökunnalle kriteerien täyttyessä. Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on kilpailuttaa kaksi (2) lahjalomapaikkaa, kylpylä ja urheilukeskus, joista toisen lahjansaaja valitsee valitessaan lahjalomavaihtoehdon. Hankinta kilpailutetaan niin kutsuttuna "ranskalaisena urakkana", jossa kattohinta on määritelty etukäteen. Yhden (1) lahjalomapaketin arvo on 280 euroa. Tarkemmat tiedot kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, Soveltuvuusvaatimukset sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kriteerit.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kylpylä
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kylpyläpalvelut. (98332000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kahden (2) yön lahjaloma kylpylässä. Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön kohdassa Soveltuvuusvaatimukset, Hankinnan kohteen kriteerit sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä esitetyt perusteet100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.1.2019 - 15.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy suunnitelman mukaan yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 16.1.2021-15.1.2023. Tilaaja päättää option käyttöönotosta erikseen suoraa hankintaa käyttäen kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy suunnitelman mukaan yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 16.1.2021-15.1.2023. Tilaaja päättää option käyttöönotosta erikseen suoraa hankintaa käyttäen kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Urheilukeskus
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kahden (2) yön lahjaloma urheilukeskuksessa. Tarkemmat tiedot kohdassa Soveltuvuusvaatimukset, Hankinnan kohteen kriteerit sekä liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä esitetyt perusteet100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.1.2019 - 15.1.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintaan sisältyy suunnitelman mukaan yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 16.1.2021-15.1.2023. Tilaaja päättää option käyttöönotosta erikseen suoraa hankintaa käyttäen kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy suunnitelman mukaan yksi (1) kahden (2) vuoden pituinen optio ajalle 16.1.2021-15.1.2023. Tilaaja päättää option käyttöönotosta erikseen suoraa hankintaa käyttäen kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja / tai muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.11.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.11.2018 10:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018
«« Takaisin