«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Svenska semesterförbundet i Finland r.f : Stödd semesterverksamhet

12.10.2018 11:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021264
Tarjoukset 9.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Svenska semesterförbundet i Finland r.f 0252198-5 /
Svenska semesterförbundet i Finland r.f
Susanna Stenman
Raseborgsvägen 10
10600
Ekenäs
Puh. +358503047642
Fax. +358192786860

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Svenska semesterförbundet i Finland r.f
Y-tunnus 0252198-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Svenska semesterförbundet i Finland r.f
Yhteyshenkilö Susanna Stenman
Postiosoite Raseborgsvägen 10
Postinumero 10600
Postitoimipaikka Ekenäs
Maa Suomi
Puhelin +358503047642
Sähköpostiosoite susanna.stenman@folkhalsan.fi
Faksi +358192786860
Internet-osoite (URL) http://www.semester.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Semesterförbund

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Stödd semesterverksamhet
Hankinnan kuvaus

Svenska semesterförbundet i Finland r.f. är en serviceorganisation vars målsättning är att ordna semesterverksamhet för olika målgrupper på svenska. Förbundet beviljar ekonomiskt stöd för klienter som är i behov av semester och rekreation. Förbundet samarbetar med olika semesterhem i Svenskfinland som kan erbjuda semesterverksamhet på svenska. I semesterverksamheten ingår kost, logi och program på svenska.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
189000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Fasta Finland (FI1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Semesterproducent som önskar samarbeta med oss i denna stödda semesterverksamhet förutsätts kunna erbjuda service på svenska både när det gäller program och övrigt bemötande på semesterhemmet. Semesterhemmet skall helst vara belägna iniom Svenskfinland.

Servicen på svenska är det viktigaste kriteriet sedan kommer förhållandet kost/logins pris samt kvaliteten på programmet.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Semesterverksamheten bör innefatta kost/logi och program på svenska. En semesterperod kan vara allt från 3-5 dygn, för grupper på 10-20 personer.

Vissa grupper förutsätter skräddarsydda program.

Priset är inte det enda upphandlingskriteriet utan servicen på svenska är mycket viktigt för oss.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.11.2018 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin