«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tietopyyntö: Lapin keskussairaalan pysäköintitalon ja pesulan rakentamiseen liittyen

12.10.2018 08:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021260

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0819616-7
Yhteyshenkilö Sanna-Kaisa Kaikkonen
Postiosoite Ounasrinteentie 22
Postinumero 96400
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358408691894
Sähköpostiosoite sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lapinsairaanhoitopiiri?id=202790&tpk=7ce6e97d-a90e-434a-b1e6-99b9e99fee94
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö: Lapin keskussairaalan pysäköintitalon ja pesulan rakentamiseen liittyen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
202790
Hankinnan kuvaus

Lapin keskussairaalan laajennushankeen rakennustyöt on käynnistymässä syksyllä 2019. Hankkeen laajuuteen kuuluvat mm. päivystyksen ja päivystysosaston tilat, leikkaussalit, psykiatrinen sairaala ja sairaala apteekki sekä saneerattavat teho- ja valvontaosaston tilat. Hankkeen laajuudesta on karsittu pois vaihtoehto rakentaa parkkitalo ja pesula omaan taseeseen. Tämän vuoksi Lapin sairaanhoitopiiri haluaa kartoittaa markkinoilta eri toimijoiden ajatuksia, millaisilla sopimus- ja kaupallisilla järjestelyillä parkkitalo ja pesula voitaisiin yhdessä tai erikseen rakentaa ulkoisen toimijan toimesta Lapin sairaanhoitopiirin käyttöön. Todennäköisimmin sekä parkkitaloa että pesulaa operoisi jokin kolmas taho sairaanhoitopiirin oman toiminnan sijaan. Molemmille rakennuksille on tehty alustavat suunnitelmat ja tila on varattu Lapin sairaanhoitopiirin tontilta keskussairaalan yhteydestä. Lapin Sairaanhoitopiirin toiveena on, että parkkitalon ja pesulan suunnittelu hoidettaisi Lapin keskussairaalan laajennushankkeen suunnitteluryhmän toimesta vähintäänkin yleisuunnittelutasolle. Pysäköintitalon alustava tavoiteltava laajuus on noin 16 000brm2. Pysäköintitaloon on alustavasti suunniteltu 4 pysäköintikerrosta (0-kerros, 1-, 2- ja 3-kerrokset) sekä kansi, jonka katolle sijoitettaisiin mahdollisesti helikopterikenttä. Pysäköintipaikkoja pysäköintitaloon on suunniteltu noin 590. Pysäköintihalli olisi tarkoitus rakentaa kylmänä tilana. Kaikki pysäköintipaikat varustettaisiin lämmitystolpalla. Helikopterikentän operoijana ja ylläpitäjänä toimisi Lapin sairaanhoitopiiri. Pysäköinnin operoinnista vastaisi todennäköisimmin jokin ulkopuolinen taho. Pesulan alustava tavoiteltava laajuu on noin 3 500 brm 2, jossa vapaa huonekorkeus on noin 8 m. Toimistotilaa on suunniteltu kahteen kerrokseen hallin laidalle. Talotekniikka sekä vesi-, viemäri ja höyryliitynnät kuuluisivat tähän urakkaan. Sen sijaan pesulan toimintaan liittyvien laitteiden suunnittelusta ja toimituksesta asennuksineen vastaisi pesulatoiminnasta vastaava operaattori.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.11.2018 16.00
Lisätietoja

Tällä tietopyynnöllä pyrimme kartoittamaan Lapin keskussairaalan yhteyteen mahdollisesti rakennettavan pysäköintitalon ja pesulan potenttiaalisia investoijia ja selvittämään vaihtoehtoisia toteutusmalleja. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö vaan alustava markkinakartoitus. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tulevaan tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan tulevassa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitusta voidaan tarvittaessa jatkaa tämän tietopyynnön jälkeen esimerkiksi tapaamalla kiinnostuneita toimittajia. Hankkeen mahdollisesta toteutusmallista päätetään markkinakartoituksen jälkeen. Lisätietoja hankkeesta antaa projektinjohtaja Janne Keskinarkaus, puh. 040 6301109, janne.keskinarkaus@lshp.fi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Tämä on tietopyyntö eikä tähän voi hakea muutosta
Postitoimipaikka xx
Maa Suomi
«« Takaisin