«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Kirjallisuuden hankinta

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021258
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-447598
Tarjoukset 12.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=194612&tpk=d410807d-ab15-4fd6-b158-72423f463141

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Tursonkatu 4
Postinumero:33540
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lassi Mäkinen
Puhelin:+358 444863140
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tampereen kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0211675-2
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tampere.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0826597-8
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:lassi.makinen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=194612&tpk=d410807d-ab15-4fd6-b158-72423f463141
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjallisuuden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painetut kirjat. (22110000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa Tampereen kaupunginkirjaston sekä Tampereen kaupungin muiden yksiköiden ja yhtiöiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköiden ja yhtiöiden käyttöön tulevan kirjallisuuden. Tarjouspyyntö ei koske cd:itä, äänikirjoja eikä perusopetukseen hankittavia oppikirjoja. Kohderyhmäkohtaiset vertailuperusteet ja vähimmäisvaatimukset on kerrottu ja kuvattu tarjouspyynnössä ja liitteellä 3.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4700000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Suomenkielinen kirjallisuus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Painetut kirjat. (22110000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hinnat ovat muovituksen osalta kiinteitä sopimuskauden kaksi ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Kirjojen hinnat sisältävät kaikki kirjojen muut kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta muovituksen hintaan optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu. Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on 1 100 000€ Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn viisi (5) laajuudeltaan eniten uutuusnimikkeitä tarjonnutta tarjoajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään viisi (5). HANKINTOJEN TEKEMINEN Tampereen kaupunginkirjastoilla on käytössään sähköinen palvelu, ns. hankintaportaali, jonka kautta he tutustuvat valittavissa olevaan kirjallisuuteen, tekevät valinnat ja tilaavat aineistot. Portaali vertailee kunkin yksittäisen hankinnan hintoja ja ohjaa tilauksen sille aineistotoimittajalle, joka tarjoaa sen tilaushetkellä edullisimpaan hintaan. Tilaajat tekevät tilauksia pienemmissä määrin lisäksi myös sähköpostitse ja Toimittajan verkkokaupan kautta. Katso tarkemmin tarjouspyynnön muut ehdot ja liite 3. HANKITTAVA KIRJALLISUUS Hankinta koskee kotimaista kirjallisuutta kirjastoille sekä Tampereen kaupungin ja PSHP:n toimipisteisiin tilaajien tarpeiden mukaan. Kotimaisessa kirjallisuudessa yleisen kirjallisuuden lisäksi tarjonnan tulee sisältää laaja valikoima julkisten organisaatioiden, erilaisten yritysten ja yhdistysten ja muiden pien- ja omakustantajien tuotantoa. Tiedon tuottaminen uudesta aineistosta tulee tapahtua viipymättä kustantajien ennakkotietojen ilmestyttyä. Tarjouksessa on selvitettävä vuosittain tarjottavien uutuusnimekkeiden määrä. Uutuusnimekkeiden määrän tulee kotimaisen kirjallisuuden osalta olla vähintään tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit määritetyn mukainen vuosittain. Mikäli kilpailutuksessa saadaan hyväksyttyjä tarjouksia enemmän kuin viisi (5), tarjoukset vertaillaan suomenkielisten uutuusnimekkeiden tarjonnan laajuuden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Valikoiman laajuus100
Hinta 0
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää optiokausien käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vieraskielinen kirjallisuus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Painetut kirjat. (22110000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hinnat ovat muovituksen osalta kiinteitä sopimuskauden kaksi ensimmäistä vuotta. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Kirjojen hinnat sisältävät kaikki kirjojen muut kustannukset, kuten käsittely-, toimitus- ja kuljetuskustannukset, sekä postitus- yms. kulut. Toimittaja voi esittää hinnanmuutosta muovituksen hintaan optiokaudelle siten kuin sopimusluonnoksessa (liite 1) on kerrottu. Hankinnan arvioitu vuosivolyymi on 75 000€ Tilaaja valitsee puitejärjestelyyn viisi (5) laajuudeltaan eniten uutuusnimikkeitä tarjonnutta tarjoajaa, mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saapuu vähintään viisi (5). HANKINTOJEN TEKEMINEN Tampereen kaupunginkirjastoilla on käytössään sähköinen palvelu, ns. hankintaportaali, jonka kautta he tutustuvat valittavissa olevaan kirjallisuuteen, tekevät valinnat ja tilaavat aineistot. Portaali vertailee kunkin yksittäisen hankinnan hintoja ja ohjaa tilauksen sille aineistotoimittajalle, joka tarjoaa sen tilaushetkellä edullisimpaan hintaan. Tilaajat tekevät tilauksia pienemmissä määrin lisäksi myös sähköpostitse ja Toimittajan verkkokaupan kautta. Katso tarkemmin tarjouspyynnön muut ehdot ja liite 3. HANKITTAVA KIRJALLISUUS Hankinta koskee vieraskielistä kirjallisuutta kirjastoille sekä Tampereen kaupungin ja PSHP:n toimipisteisiin tilaajien tarpeiden mukaan. Vieraskielisessä kirjallisuudessa vertaillaan uutuusnimikkeiden määrää kielikohtaisesti. Vähimmäisvaatimuksia tarjottavien uutuusnimikkeiden osalta ei ole. Tiedon tuottaminen uudesta aineistosta tulee tapahtua viipymättä kustantajien ennakkotietojen ilmestyttyä. Tarjouksessa on selvitettävä vuosittain tarjottavien uutuusnimekkeiden määrä kielikohtaisesti. Mikäli kilpailutuksessa saadaan hyväksyttyjä tarjouksia enemmän kuin viisi (5), tarjoukset vertaillaan uutuusnimekkeiden tarjonnan laajuuden mukaan. Vieraskielisen kirjallisuuden kohderyhmän kielikohtaiset maksimipisteet on kerrottu kohdassa hankinnan kohteen kriteerit.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Valikoiman laajuus100
Hinta 0
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella erillisellä yhden (1) vuoden optiokaudella. Tilaaja päättää optiokausien käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kohdassa II.2) Osakokonaisuuksissa, mainitut Hankinnan arvioidut vuosivolyymit ovat arvioita hankintamääristä vuositasolla eivätkä ne sido Tilaajaa tiettyyn hankintamäärään vaan Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hankkia tuotteita ainoastaan tarvitsemansa määrän.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 12.2.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.11.2018 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018
«« Takaisin