«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Eduskunnan kanslia : Suomen puheenjohtajakauden 1.7.2019 - 31.12.2019 parlamenttikokousten tapahtumatekniikka

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021255
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-448570
Tarjoukset 02.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205108&tpk=63b7b396-8fb7-46bc-b8b6-88ce02ef40b1

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Eduskunnan kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245977-1
Postiosoite:Eduskuntakatu 4
Postinumero:00102
Postitoimipaikka:Eduskunta
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mia Nordlund
Puhelin:+358 94322063
Sähköpostiosoite:kirjaamo@eduskunta.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.eduskunta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205108&tpk=63b7b396-8fb7-46bc-b8b6-88ce02ef40b1
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Suomen puheenjohtajakauden 1.7.2019 - 31.12.2019 parlamenttikokousten tapahtumatekniikka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut. (79950000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019. Eduskunnan kanslia suunnittelee järjestävänsä puheenjohtajakaudella seitsemän parlamenttikokousta, joista neljä eduskunnan kanslian tiloissa ja kolme suurempaa kokousta muualla Helsingissä. Näiden kokousten lisäksi eduskunnan kanslia järjestää keväällä 2020 kaksi parlamenttikokousta, toisen eduskunnan kanslian tiloissa ja toisen muualla Helsingissä. Järjestelyissä otetaan huomioon, että valtioneuvosto järjestää puheenjohtajakaudella useita merkittäviä kokouksia. Yksi eduskunnan kanslian järjestämä kokous on samanaikaisesti valtioneuvoston järjestämän kokouksen kanssa. Osallistujamääriltään kokoukset tulevat olemaan kokouksista riippuen 100–300 kokousvierasta. Kokousvieraiden lisäksi kokouksissa on läsnä muuta avustavaa henkilökuntaa. Kokoukset ajoittuvat rajatuille aikajaksoille, jotka tarkentuvat hankintaprosessin edetessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hilton Kalastajatorppa, Scandic Grand Marina & Marina Congress Center, eduskunnan Pikkuparlamentti.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä tarjouspyyntö koskee EU-puheenjohtajakauden ja kevään 2020 kokousten tapahtumatekniikan kokonaisvaltaisesta järjestämistä niin, että eduskunnan ulkopuolella järjestettävissä kokouksissa kaikki tapahtumatekniikka, mukaan lukien tulkkikopit, tullaan hankkimaan ulkopuoliselta toimittajalta. Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa on kiinteät tulkkikopit ja tulkkauslaitteisto olemassa, mutta muu tekniikka tulee sovittaa yhteen järjestelmän kanssa. Tarkoituksena on hankkia tapahtumatekniikka kerralla kaikkiin eduskunnan järjestämiin kokouksiin. Kokouspaikkoina toimivat Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Scandic Grand Marina & Marina Congress Center, eduskunnan Pikkuparlamentti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2019 - 30.6.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on referenssejä vastaavantyyppisten palvelujen tuottamisesta (vähntään kaksi referenssiä). Ks. tarjoajien soveltuvuusvaatimukset.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 122-277117
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.11.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.11.2018 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Kokouspaikoissa järjestetään viikolla 42 katselmustilaisuudet, joihin kaikkia tarjoajia, jotka aikovat jättää tarjouksen, pyydetään osallistumaan. Liitteessä 3 on tarkat tiedot järjestettävistä katselmustilaisuuksista ja toimintaohjeista ml. toimintaohje ilmoittautumisesta katselmustilaisuuteen.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.10.2018
«« Takaisin