«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Jalavapuiston koulun hammashoitolan tilojen muutostyö koulutiloiksi

12.10.2018 07:28
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021248
Tarjoukset 2.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Anne-Maija Holmström
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358500744550
Sähköpostiosoite tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=204122&tpk=753a4edd-4038-41cc-a1f9-271f26ddba46
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jalavapuiston koulun hammashoitolan tilojen muutostyö koulutiloiksi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
204122
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki pyytää tarjousta (avoin menettely) Jalavapuiston koulun hammashoitolan tilojen muuttamisesta koulutiloiksi liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Rakennuspaikka: Jalavapuiston koulu Kohteen osoite: Jalavakuja 1, 02760 Espoo Urakka-aika on 10.12.2018-7.3.2019 Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Työ ei ole rakennusluvan alainen. Rakennuksessa on urakan aikana koulutyö käynnissä. Tämä on urakoitsijan otettava huomioon tarjousta jättäessä sekä työmaa- ja turvallisuussuunnittelussa. Kovaa melua aiheuttavien töiden ajoitus sovitaan yhdessä käyttäjän kanssa. Erityisesti on huomioitava työmaan vieressä olevan terveydenhoitajan huoneeseen kulku ja odotustilan järjestelyt ja turvallisuus. Urakka suoritetaan työselostuksen ja suunnitelmapiirustusten mukaisesti täyteen käyttökuntoon saatettuna. Urakkaan kuuluvat kaikki urakassa tarvittavat työt, materiaalit, työkoneet ja -välineet sekä hankinnat tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsija toimii päätoteuttajana ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, turvallisuudesta ja muista päätoteuttajan velvollisuuksista sekä työmaapalveluista. Urakoitsija nimeää työmaalle vastuullisen työnjohtajan, työnjohtajan on käytävä päivittäin työmaalla ja oltava aina tavoitettavissa. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Käyntiä varten on oltava yhteydessä kiinteistönhoitaja Unto Käkelään p. 050-3256268. Tilaaja on oikeutettu hylkäämään tarjouksen mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen. Kohteen käyttäjän tiedot: Koulun rehtori: Paula Kotilainen 09 981669270

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vertailuvaiheeseen pääsevät ainoastaan ne tarjoukset jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Tarjoajan tulee vakuuttaa merkitsemällä taulukkoon täyttyvätkö kelpoisuusehdot ja tarvittaessa ladata pyydetyt selvitykset sekä muut pyydetyt liitteet osana tarjoustaan. Ennen päätöksen tekoa hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää mahdollisilta valittavilta ko selvitykset kirjallisina, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä lukien. Mikäli tarjoaja ei anna vaadittuja selvityksiä tai asetetut vaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. Hankintayksikkö voi pyytää tarvittaessa tämän lisäksi kelpoisuuteen liittyviä täydentäviä selvityksiä. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvityksen on oltava suomenkielinen. Espoon kaupunki on liittynyt www.tilaajavastuu.fi –palveluun. Palvelu on luotu helpottamaan tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamista urakoitsijoista. Suosittelemme tarjoajaa liittymään em. tai vastaavaan palveluun. Tällöin ei urakoitsijan tarvitse määräajoin toimittaa todistuksia lakisääteisten velvoitteidensa suorittamisesta tilaajalle. Tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet: Tarjoajan tulee vaatia alihankkijoiltaan ja niiden alihankkijoilta vastaavat selvitykset kuin häneltä itseltään ja toimittaa ne tilaajalle. Em. velvoitteiden laiminlyöminen on sopimuksen purkuperuste. Työn suorittamiseen liittyvät vaatimukset: Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, ammattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen, ja että tarjoaja on suoriutunut em. tavoin mahdollisesti aikaisemmin tekemiensä vastaavankaltaisten rakennusurakoiden toteuttamisesta. Hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjouskilpailusta ehdokas, joka on syyllistynyt hankintalain 80§ ja 81§ mukaisiin rikoksiin.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä ei ole kansallisen hankintarajan ylittävä hankinta. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.11.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin