«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lahden seurakuntayhtymä : Lahden seurakuntayhtymä: Kuorma-auto

11.10.2018 15:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021240
Tarjoukset 26.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lahden seurakuntayhtymä
Y-tunnus 0205520-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lahden seurakuntayhtymä
Yhteyshenkilö Mari Aartolahti
Postiosoite PL 84
Postinumero 15111
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358447191416
Sähköpostiosoite lahti.kirjaamo@evl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.lahdenseurakunnat.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/evl?id=204113&tpk=66892b59-535d-4ca1-93b4-8e34351ad684
Hankintayksikön luonne
Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, niiden seurakunta tai muu viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lahden seurakuntayhtymä: Kuorma-auto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/127/02.04.00.00/2018
Hankinnan kuvaus

Käytetyn kuorma-auton hankinta Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimelle

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Kippikuorma-autot. (34134200-7) Käytetty (DA05-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lahti (K398)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajalla on mahdollisuus tarjota useampia vaatimusten mukaisia automerkkejä/-malleja. Tällöin kustakin tulee laatia oma tarjouksensa. Kuorma-autoa voi tarjota myös vuokrattavaksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.10.2018 12.00
Lisätietoja

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin