«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt, Itä-Suomen alue : C2853 KARLSTO, Toimistorakennus ja kulunvalvontapaikka

12.10.2018 09:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021231
Tarjoukset 24.10.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustushallinnon rakennuslaitos
C2853Miia Stenroth
PL 1
49401
Hamina
Puh. +358299831386

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt, Itä-Suomen alue
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kuopio
Yhteyshenkilö rakennuttajapäällikkö Heikki Rautio
Postiosoite Sepänkatu 1
Postinumero 70101
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +358400137524
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Puolustushallinnon rakennuslaitos
Yhteyshenkilö Miia Stenroth
Postiosoite PL 1
Postinumero 49401
Postitoimipaikka Hamina
Maa Suomi
Puhelin +358299831386
Sähköpostiosoite miia.stenroth@phrakl.fi
Internet-osoite (URL) www.phrakl.fi
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
C2853 KARLSTO, Toimistorakennus ja kulunvalvontapaikka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
C2853
Hankinnan kuvaus

Hankkeessa toteutetaan Siilinjärven varuskunta-alueelle uusi yksikerroksinen toimistorakennus.

Ilmoittautuminen seuraaviin urakkakilpailuihin:

- Rakennusurakka (RU),

- Putkiurakka (PU),

- Ilmanvaihtourakka (IU),

- Rakennusautomaatiourakka (AU).

Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana, muut urakat ovat alistettuja sivu-urakoita.

Rakennuksen alustava brutto-ala on ~ 470 m2.

Urakkaan kuuluu myös aita-, porttiympäristö, piha-, tie- ja parkkipaikkarakentamista.

Hanketta koskevien asiakirjojen luottamuksellisuustaso on osin julkinen ja osittain KÄYTTÖ RAJOITETTU (ST IV) JulkL (621/1999) 24. § 10k. Hankkeen materiaaleja käsitellään em. turvallisuusluokan vaatimalla tarkkuudella.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Putkityöt. (45330000-9)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Siilinjärvi (K749)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.10.2018 - 24.10.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Yrityksellä tulee olla urakan kokoon ja laatuun nähden riittävä pätevyys sekä taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen

Rakennusurakassa yrityksen edellisen vuoden liikevaihdon tai kahden edellisen vuoden liikevaihdon keskiarvon tulee olla vähintään tarjoamansa urakkasumman suuruinen.

Taloteknisissä urakoissa yrityksen edellisen vuoden liikevaihdon tai kahden edellisen vuoden liikevaihdon keskiarvon tulee olla vähintään tarjoamamansa urakkasumman suuruinen.

Mikäli sama yritys tarjoaa useampaa urakkaa, tulee yrityksen edellisen tilikauden liikevaihdon tai kahden viimeisen tilikauden liikevaihdon keskiarvon olla vähintään tarjoamiensa urakoiden yhteenlaskettu urakkasumma.

Työmaa sijaitsee sotilasalueella, kohteessa liikkuminen on luvanvaraista. Luvan myöntää kohteen sotilasviranomainen turvallisuusselvitysmenettelyn perusteella. Em. perusteella rakennustöihin valittavista yrityksistä ja näiden kohteessa työskentelemään esitetyistä työntekijöistä teetetään turvallisuusselvitykset. Turvallisuusselvitysmenettely saattaa vaikuttaa merkittävästi yritysten ja niissä työskentelevien henkilöiden pääsyyn kohteeseen.

EU-lainsäädännön mukaisesti tilaaja ei voi määrittää yrityksen ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden kansalaisuutta, mutta on huomioitava että ulkomaalaisen työntekijän turvallisuusselvitys saattaa kestää yli 3kk, tettämisen ei saa hidastaa aikataulun mukaista yrakan suorittamista.

Muut vaatimukset esitetään tarkemmin urakka-asiakirjoissa sekä ennakkomateriaalissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Esitetään tarkemmin urakka-asiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ilmoittautumiset urakkatarjouskilpailuun tulee tehdä ke 24.10.2018 klo 14 mennessä sähköpostilla: miia.stenroth@phrakl.fi. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa selvästi yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite sekä ilmoitus siitä mitä urakkaa ilmoittautuminen koskee.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköisesti ennakkomateriaali joka tulee palauttaa ohjeiden mukaisesti. Ennakkomateriaalin

arvioinnin jälkeen tarjoajille annetaan linkki urakkalaskentamateriaaliin.

Tarjouspyyntöaineisto on suomenkielinen ja se toimitetaan BEM-projektipankin kautta sähköisesti ilmoittautuneille.

Hankintaan liittyvät lisäkysymykset tulee esittää 16.11.2018 klo 14:00 mennessä sähköpostitse (janne.mikkonen@phrakl.fi). Sähköpostin otsikkokentässä tulee ilmoittaa viite: ”C2853 - tarjouspyynnön lisäkysymykset”. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.10.2018 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin