«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä : Lisähankinta: Yhdistelmäsimulaattorit opetuskäyttöön

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021215
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-448148

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007629-5
Postiosoite:PL 75 (Koulukatu 41)
Postinumero:60101
Postitoimipaikka:SEINÄJOKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Paula Autio
Puhelin:+358 408300421
Sähköpostiosoite:paula.autio@sedu.fi
NUTS-koodi:Etelä-Pohjanmaa (FI194)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sedu.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lisähankinta: Yhdistelmäsimulaattorit opetuskäyttöön
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Koulutussimulaattorit. (34152000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä hankkii lisähankintana kaksi yhdistelmäsimulaattoria opetuskäyttöön. Kuntayhtymä kilpailutti vuoden vaihteessa 2017-2018 opetuskäyttöön hankittavia yhdistelmäsimulaattoreita EAKR-rahoitteisen Logistiikka- ja maanrakennusalan simulaattorimaailma-investointihankkeen puitteissa. Hanketta rahoittava viranomainen on Pirkanmaan liitto. Kilpailutuksen yhteydessä ilmoitettiin mahdollisesta lisähankintamahdollisuudesta varatun määrärahan puitteissa. Lisähankinta tehdään aiemmat simulaattorit toimittaneelta Tenstar Simulation AB:ltä, koska nyt hankittavat simulaattorit sijoitetaan samaan kokonaisuuteen ja niitä tulee olla mahdollista käyttää jo olemassa olevien simulaattoreiden kanssa niin, että myös monikoneympäristön käyttäminen on mahdollista. Näin voidaan varmistaa myös ryhmäopetus ja yhteismitalliset harjoitteet. Samoin raportoinnin ja arvioinnin ohjelmien pitää toimia yhteen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 50000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Etelä-Pohjanmaa (FI194)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta tehdään suorahankintana. Kyseessä on lisätilaus, jonka mahdollisuudesta ilmoitettuun varsinaisen kilpailutuksen yhteydessä.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Logistiikka- ja maanrakennusalan simulaattorimaailma -investointihanke

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Lisähankinta: Yhdistelmäsimulaattorit opetuskäyttöön

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
9.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Tenstar Simulation AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:SE556786-557001
Postiosoite:Storemyrsvägen 2
Postinumero:45731
Postitoimipaikka:Tanumshede
Maa:Ruotsi
Sähköpostiosoite:ari.lepisto@tenstarsimulation.com
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:50000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja

3. Selitys

Nyt tehtävä hankinta koskee lisähankintaa, josta ilmoitettiin varsinaisen tarjouskilpailun yhteydessä. Varsinaisessa tarjouskilpailussa hankittiin kymmenen yhdistelmäsimulaattoria ja samalla ilmoitettiin mahdollisesta lisähankinnasta määrärahan puitteissa. Lisähankinta tehdään samalta toimittajalta, koska nyt hankittavia simulaattorit sijoitetaan samaan kokonaisuuteen ja niitä tulee olla mahdollista käyttää jo olemassa olevien simulaattoreiden kanssa niin, että myös monikoneympäristön käyttäminen on mahdollista. Lisäksi ohjelmistoja tulee voida siirtää simulaattorista toiseen tarpeen mukaan. Samoin opettajien käyttämä harjoitteiden raportointi ja arviointi pystytään toteuttamaan yhtenäisesti, kun laitteet ovat samanlaiset.

«« Takaisin