«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Osaston paikkakartta -palvelun hankinta

11.10.2018 13:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021212
Tarjoukset 23.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Päivi Vähämäki
Postiosoite Ahvenistontie 20
Postinumero 13530
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836291
Sähköpostiosoite hankintatoimi@khshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.khshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/khshp?id=204261&tpk=33ed655f-1976-41d9-94a9-fa6ab283aa27
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Osaston paikkakartta -palvelun hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KHSHP/477/02.08.01.04.05/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän paikkakarttapalvelun tietojärjestelmän hankinta. Hankinta sisältää käyttöoikeuslisenssien, projektitoimituksen sekä käytönaikaisten palveluiden (2. ja 3.tason ratkaisutuki) hankinnan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoajan halutessa tarjouspyyntöasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina. Tarjous liitteineen on laadittava suomen kielellä. Sopimuksessa noudatetaan julkisen hallinnon IT-hankintojen (JIT 2015) yleisiä sopimusehtoja siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pidättää oikeuden hyväksyä vain osan tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla, tai jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.10.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin