«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Air Navigation Services Finland Oy : WAN-tietoliikenneyhteydet

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021195
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-446546
Tarjoukset 19.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland?id=205235&tpk=b674dc60-cda5-4fa6-bd37-998db725abf6

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:Lentäjäntie 1 B
Postinumero:01530
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Osmo Nieminen
Sähköpostiosoite:ict@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ansfinland.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/airnavigationservicesfinland?id=205235&tpk=b674dc60-cda5-4fa6-bd37-998db725abf6
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
WAN-tietoliikenneyhteydet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Televiestintäpalvelut. (64200000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön kohteena on Wide Area Network (WAN) tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät ylläpito-, kehitys- ja muut palvelut.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouspyynnön kohteena on Wide Area Network (WAN) tietoliikenneyhteydet ja niihin liittyvät ylläpito-, kehitys- ja muut palvelut. Lisäksi voidaan haluttaessa hankkia muita operatiivisessa tai hallinnollisessa käytössä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä ja tietoliikenneverkkoja sekä muita tietoliikennetoimittajan tarjoamia palveluja. Hankinta sisältää myös tarpeelliset muutostehtävät ja käyttöönottoprojektit sekä muut palvelujen käynnistys- ja päättämistehtävät. Sopimuskaudella Asiakas voi tilata tietoliikennepalveluihin liittyviä kehitystehtäviä ja projekteja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Puitesopimus

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.11.2018 12:01
Paikka: Vantaa
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin