«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : Pihojen hoitourakka Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumiskohteet

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021192
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445858
Tarjoukset 19.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=193146&tpk=63d4536a-b7c7-46de-8b14-85058d8f0663

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:Viipurinkatu 2
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Närvänen
Puhelin:+358 207640440
Sähköpostiosoite:hankinnat.erityisasunnot@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=193146&tpk=63d4536a-b7c7-46de-8b14-85058d8f0663
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin tytäryhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pihojen hoitourakka Helsingin kaupungin asunnot Oy:n erityisasumiskohteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viheralueiden istutus- ja hoitopalvelut. (77310000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Helsingin kaupungin asunnot Oy :n erityisasumiskohteiden pihojen hoitourakkaa kahdelle vuodelle. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella. Tarjoukset pyydetään kokonaishintaurakkana sisältäen optiovuodet. Sopimukseen sovelletaan YSE 1998 yleisiä sopimusehtoja. Urakkasopimus laaditaan (RT-80260) urakkalomakkeelle. Urakkaan kuuluu pihojen viherhoito tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Viherhoitokohteiden määrä voi muuttua sopimuskauden aikana johtuen kiinteistökannan muutoksista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kohteet sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä (kts. liitteenä oleva kohteiden sijaintikartta)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoitourakka sisältää erityisasumiskohteiden pihojen hoidon tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti esimerkiksi nurmikoiden, kausikasvien, perennoiden, pensaiden ja puiden hoidon. Hankinta on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Pihapiirustukset ovat tasoltaan vaihtelevia ja ne eivät ole tilaajaa sitovia. Urakoitsijaksi valitaan soveltuvuusvaatimukset täyttävä ja kokonaishinnaltaan (sisältäen myös optiovuodet) halvin urakoitsija.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatukriteerit on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa.0
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2019 - 30.11.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Urakka on kahden vuoden pihojen hoitourakka vuosille 2019 – 2020. Varsinainen urakka-aika on 1.4.2019 - 30.11.2019 ja 1.4.2020 - 30.11.2020. Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen kahdella optiovuodella vuosille 2021 – 2022, urakka-aika on 1.4.2021-30.11.2021 ja 1.4.2022 - 30.11.2022.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakoitsijan on varauduttava erikseen tilattaviin lisätöihin, joihin sovelletaan lisä- ja muutostöiden yksikköhintoja.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää ESPD-lomakkeessa esitetyt vaatimukset sekä tarjouspyynnön muut ehdot ja hankinnan kohteen kriteerit - kohdassa esitetyt vaatimukset, joita on mm. tarjoajan ja sen mahdollisesti käyttämät alihankkijat täyttävät tilaajavastuulain (1233/2006) 5§ (22.5.2015/678) mukaiset velvoitteet sekä tarjoajan soveltuvuuteen liittyvät hankintayksikön kestävän kehityksen minimivaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.11.2018 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Seuraava kilpailutus puitesopimuskauden päätyttyä.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin