«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Imatran kaupunki : Tietopyyntö yhteiskäyttöisten autojen jakamiskäytön palveluista

11.10.2018 11:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021182

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Imatran kaupunki
Y-tunnus 0159216-7
Yhteyshenkilö Anu Varjonen
Postiosoite Virastokatu 2
Postinumero 55100
Postitoimipaikka Imatra
Maa Suomi
Puhelin +35820617111
Sähköpostiosoite tarjoukset@imatra.fi
Internet-osoite (URL) http://www.imatra.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite tarjoukset@imatra.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö yhteiskäyttöisten autojen jakamiskäytön palveluista
Hankinnan kuvaus

Tämä tietopyyntö ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan markkinakartoitus, jolla on tarkoitus selventää hankintaan liittyviä mahdollisuuksia, kartoittaa markkinatarjontaa ja saada ideoita tarjouspyynnön valmisteluun. Tavoitteena on toteuttaa kilpailutus loppuvuoden 2018 aikana, mutta tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Mikäli tietopyynnön kohteena kuvattu kilpailutus toteutetaan, se saattaa olla sisällöltään tässä tietopyynnössä esitetystä poikkeava. Pilotin tavoitteena on löytää konsepti jolla suurin osa kaupungin työntekijöiden työhön liittyvistä matkoista voidaan hoitaa jakamistalouden autoja käyttäen. Tämän palvelun ulkopuolelle jää autot joissa on säännöllisesti kaupungin omaisuutta

(työmaa/kunnossapito ajoneuvot) tai niiden käyttö on muuten sen kaltaista, että se ei mahdollista auton jakamista. Kaupungin käytössä on omia autoja( joko omaksi ostettuja tai vuokrattuja) eikä tämä hankita vaikuta niiden käyttöön pilotin aikana. Kaupunki voi myös hankkia lisää omia autoja tämän pilotin aikana.

Pilottijaksolla kaupunki sitoutuu testaamaan kahta yhteiskäyttöistä ajoneuvoa ja vuokraamaan ne omaan käyttöönsä arkipäivisin 9 tunnin ajaksi, noin klo 06.30 - 17.00 välillä. Muina aikoina autot ovat palveluntuottajan käytettävissä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että autot ovat aina arkisin kaupungin vuokrajakson alkaessa käyttökunnossa. Pilottijakson aikana palvelukonseptia on tarkoitus kehittää siten, että autot ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Pilottijakson jälkeen, mikäli palvelu osoittautuu toimivaksi, konseptia on tarkoitus laajentaa merkittävästi.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
Päänimikkeistö
Moottoriajoneuvot. (34100000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Imatra (K153)

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tietopyynnön tavoitteena on

1. selvittää minkälaisia palvelukonsepteja markkinoilla on olemassa, jotka mahdollistavat autojen jakamistalouden

2. saada lisätietoa yhteiskäyttöisyyttä helpottavista elementeistä liittyen auton käynnistämiseen, vuokraamiseen, jakamiseen, henkilön tunnistamiseen ja auton lataamiseen

3. saada selkeä kuva tämän hetkisestä sähkö/kaasuauto tarjonnasta.

4. selvittää mikä on paras käyttövoimaratkaisu, eli kaikki Suomessa tarjolla olevat vaihtoehdot (mm.sähkö,kaasu, bio, tai hybriidi).

5. saada selvyys palvelun hallintasovelluksen avoimuudesta rajapintojen suhteen

Imatran kaupungilla on nykyisin käytettävissä Chago Wallbox - latauspisteet (kaksoismalli), yhteensä 4 latauspaikkaa Latauspisteissä on keskinopeat Type 2 pistokkeet, latausteho on enintään 22 kW /latausliitäntä.

Markkinatoimijoilta pyydetään aiheeseen liittyvää tietoa ja edellä oleviin seikkoihin vastaamista. Tietopyyntöön ei tule sisällyttää liike- tai ammattisalaisuuksia.

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.10.2018 12.00
Lisätietoja

Kirjallisen materiaalin lisäksi markkinatoimijat voivat tulla esittelemään omaa ratkaisuvaihtoehtoaan Imatralle tai voivat varata ajan etäyhteyden avulla tapahtuvaan esittelyyn. Ajan voi varata hankkeen projektipäällikkö Jukka Partiselta, jukka.partinen@imatra.fi tai 020 671 4419.

Tekniseen vuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa eikä vaikuta toimittajan asemaan julkisen hankinnan toteutuksessa.

Tietopyyntöön vastanneilla ei ole oikeutta saada korvausta antamistaan tiedoista eikä osallistumisesta tietopyyntöön saa aiheutua kustannuksia hankintayksikölle.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Imatran kaupunki
Postitoimipaikka Imatra
Maa Suomi
«« Takaisin