«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka : TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Konepesun kestävät lasten pinnasängyt

11.10.2018 10:07
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021173
Tarjoukset 1.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Y-tunnus 1567535-0
Yhteyshenkilö Rosa-Maria Sirén
Postiosoite PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero 00029
Postitoimipaikka HUS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite rosa-maria.siren@hus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=204599&tpk=2973dbc5-014b-4b7a-a408-3f841dc4abe7
Hankintayksikön luonne
Muu: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU: Konepesun kestävät lasten pinnasängyt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HUS 195-2018
Hankinnan kuvaus

HUOM! Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan VAAN TIETOPYYNTÖ/TEKNINEN VUOROPUHELU markkinakartoitusta varten. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuotevalikoimaa. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa konepesun kestävistä lasten pinnasängyistä, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan konepesun kestävien lasten pinnasänkyjen hankintaa. Pyydämme lasten pinnasängyistänne tarkempia tietoja, kuten esitteitä ja mahdollisia referenssikohteita, sekä suuntaa-antavan hintatiedon. Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittamaan 1.11.2018 klo 12.00 mennessä halukkuudestaan osallistua markkinakartoitukseen. Ilmoitus lähetetään vastaamalla tähän tietopyyntöön järjestelmässä. Tietopyynnön vastausten perusteella saatetaan toimittajalle tarjota mahdollisuus esitellä ratkaisujaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tällä ilmoituksella ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä ilmoituksessa esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu tarjouskilpailuun osallistumiseen. HUS ei maksa markkinakartoitukseen osallistumisesta korvauksia. Tämä on kysely liittyen suunnitelmissa olevaan hankintaan. Tässä kyselyssä kerättyjä tietoja käytetään mahdolliseen tarjouspyyntöön.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
Päänimikkeistö
Sairaalavuoteet. (33192120-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia ei pyydetä tässä tietopyynnössä tarkemmin, eivätkä järjestelmäteknisistä syistä tulostuvat kohdat "Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)", "Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä", "ratkaisuperusteet" ja "Tarjouksen voimassaoloaika" ole ajankohtaisia.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.11.2018 12.00
Lisätietoja

Tämä ei ole hankintailmoitus vaan tietopyyntö/kutsu tekniseen vuoropuheluun. Tietopyyntöön/kutsuun vastaaminen tapahtuu sähköisesti HUS Logistiikalle Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin