«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Opetushallitus : Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali alakouluihin

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021172
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445038
Osallistumishakemukset 12.11.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194855&tpk=01deafcd-ad45-45e3-8c66-de062076271b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetushallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769790-1
Postiosoite:Hakaniemenranta 6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@oph.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oph.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Puhelin:+358 294444301
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194855&tpk=01deafcd-ad45-45e3-8c66-de062076271b

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali alakouluihin
Viitenumero:
OPH-2173-2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Oppikirjat. (22112000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on peruskoulun 3.-6.-luokkalaisille tarkoitettu kestävän arjen ja kiertotalouden opettamiseen soveltuva oppimateriaali. Hankinta toteutetaan innovaatiokumppanuus-hankintamenettelyn mukaisesti. Menettelyssä on tarkoituksena valita oppimateriaalin kehittäjiksi (innovaatiokumppaneiksi) kaksi toimijaa, joista toisen tuottama oppimateriaali voidaan kehittämistyön päätteeksi ottaa tuotantokäyttöön.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 296000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetusohjelmatuotteet. (48190000-6)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Harjoitteluvälineet ja -laitteet. (39162200-7)
Opetuspelit. (37524100-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on peruskoulun 3.-6.-luokkalaisille tarkoitettu kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali. Hankintayksikön tarpeet ja oppimateriaalille asetetut vaatimukset on kuvattu osallistumishakemuspyynnön liitteessä 1 "Hankekuvaus". Ensivaiheessa hankittava kehittämistyö ja sen lopputuotteena oleva oppimateriaali toteutetaan suomen kielellä. Jatkossa hankintayksikkö voi käännättää oppimateriaalin myös ruotsin kielelle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:52 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö rajaa neuvotteluihin valittavien tarjoajien määrän viiteen, koska se mahdollistaa perusteellisten neuvotteluiden käymisen taaten kuitenkin samalla riittävän kilpailun. Viideltä tarjoajalta saadaan myös sopivasti erilaisia ratkaisuideoita hankinnan innovatiivinen luonne huomioiden.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä hankinnan kohteen katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista. Kohdassa II.2.7 ilmoitettu sopimuskausi muodostuu seuraavasti: 3-4kk Kehitys- ja pilotointivaihe 48-49kk Tuotantovaihe ja lopputuotteen käyttö

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Ehdokkaan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset. Jos osallistumishakemuksen jättää ryhmittymä tai ehdokas luottaa voimavarayksiköihin ESPD-lomakkeen IV-osan vaatimusten täyttämisessä, tulee jokaisesta ryhmittymän jäsenestä tai voimavarayksiköstä täyttää oma, erillinen ESPD-lomake. Katso myös "Muut tiedot" -osassa esitetty ohjeistus osallistumishakemuksen jättämiseen ryhmittymänä tai yhdessä voimavarayksiköiden kanssa. Huomioi, että ESPD-lomake lähetetään ryhmittymän jäsenille ja voimavarayksiköille Hanki-palvelun kautta. Ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa oma ESPD-lomake jokaiselta em. talouden toimijalta. Osallistumishakemusta ei voi lähettää, ennen kuin kaikkien ryhmittymän jäsenten tai voimavarayksiköiden ESPD-lomakkeet on liitetty osallistumishakemukseen. Varaa tähän vaiheeseen riittävästi aikaa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin