«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:
Puolustusvoimat : Raivauspanosten DANDIC MK1 hankinta

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021171
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-446677

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2009/81/EY (Puolustus ja turvallisuus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Inkeri Pekkala
Puhelin:+358 299570452
Sähköpostiosoite:inkeri.pekkala@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raivauspanosten DANDIC MK1 hankinta
Viitenumero:
4000001064
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset räjähteet. (24612000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintakokonaisuus sisältää Damdic MK1 raivauspanoksia Katanpää -luokan aluksien vedenalainen raivausrobotin (DoubleEagle) käyttöön sekä näille tarkoitetut tarvikkeet alla olevan mukaisesti:

• Damdic MK 1 raivauspanos, 66 kpl

• kuljetuslaatikko, 66 kpl

• sähkökelayksikköjä, 55 kpl

• kaapelien kuljetuslaatikot, 3 kpl

• kertakäyttökellukkeita, 45 kpl

• huoltosuojalevyn, 1 kpl

• Kuljetus, 1 kpl

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1045345 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintakokonaisuus sisältää Damdic MK1 raivauspanoksia Katanpää -luokan aluksien vedenalainen raivausrobotin (DoubleEagle) käyttöön sekä näille tarkoitetut tarvikkeet alla olevan mukaisesti:

• Damdic MK 1 raivauspanos, 66 kpl

• kuljetuslaatikko, 66 kpl

• sähkökelayksikköjä, 55 kpl

• kaapelien kuljetuslaatikot, 3 kpl

• kertakäyttökellukkeita, 45 kpl

• huoltosuojalevyn, 1 kpl

• Kuljetus, 1 kpl

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste:
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000072491
Nimi:
Raivasupanokset DAMDIC MK 1

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
10.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Saab Nordic Defence Industries A7S
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:DK18032430
Postiosoite:STENHOLM 9
Postinumero:9400
Postitoimipaikka:NOERRESUNDBY
Maa:Tanska
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1045345 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018

Liite D3 - Puolustus ja turvallisuus

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

3. Selitys

Hankinta on toteutettu julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011), jäljempänä ”puolustus- ja turvallisuushankintalaki”) 22 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 1 momentin 1 kohta soveltuu, sillä hankinnan kohde liitetään osaksi Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon (2018/C 098/01) ML4 a kohdan (Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, kranaatit, savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -pakkaukset, ”pyrotekniset” laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla simuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia) mukaisia tarvikkeita, jonka käyttötarkoitus on sotilaallinen.

Hankinnan toteuttaminen puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla suoraan Saab Nordic Defence Industries A/S:ltä on ollut perusteltua sillä Katanpää-luokan miinatorjunta-alusten taistelunjohtojärjestelmä on tietyiltä ominaisuuksiltaan suunniteltu nimenomaan kyseisen miinantuhoamispanoksen käyttöön.

Katanpää-luokan teknisessä määrittelyssä on päädytty ko. tuhoamispanoksen käyttöön, jonka johdosta alukselle on rakennettu yksilölliset varastointitilat kyseessä olevalle räjähteelle. Katanpää -luokan DoubleEagle, vedenalainen robotti on varustettu kiinnikkeiltään ja muilta ominaisuuksiltaan kuljettamaan nimenomaan ko. ammustyyppiä.

MITO -luokan alusten alushenkilöstö on koulutettu kyseessä olevalle räjähteelle. Lisäksi kyseiselle räjähteelle on myönnetty PE:n Teknisen tarkastusyksikön toimesta hankinta ja hallintaan ottolupa (viitteet 1 ja 2).

Viitaten edellä mainittuihin seikkoihin ei ole taloudellisesti, eikä operatiivisesti perusteltua suorittaa hankintavertailua jonkin muun vastaavan räjähteen kanssa. Kyseessä olevaa tuotetta valmistaa yksinoikeudella toimittaja, jolta tarjous on pyydetty.

«« Takaisin