«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Veikkaus Oy : Palvelumuotoilu, muotoilu, UX-suunnittelu, graafinen suunnittelu ja käyttäjätestaukset

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021166
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445524

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anniina Ailio / Hansel Oy
Puhelin:+358 294444206
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtio-omisteinen osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rahapelit

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Palvelumuotoilu, muotoilu, UX-suunnittelu, graafinen suunnittelu ja käyttäjätestaukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Veikkaus on valmistelemassa palveluhankintaa liittyen palvelumuotoiluun (digitaalinen ja fyysinen), graafiseen suunnitteluun, graafiseen toteutukseen, käyttökokemukseen, konseptisuunnitteluun ja muotoiluun (fyysisessä ympäristössä). Tavoitteena on, että toimittaja tukee Veikkauksen tuotteiden, palveluiden ja palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta tarjoamalla osaamista yhdellä tai useammalla seuraavista hankintaan sisältyvästä kolmesta (3) osa-alueesta: • osa-alue A: Palvelumuotoilu, UX-suunnittelu ja graafinen suunnittelu digitaalisessa ympäristössä • osa-alue B: Käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja testaus • osa-alue C: Palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu ja muotoilu fyysisessä ympäristössä

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palvelumuotoilu, UX-suunnittelu ja graafinen suunnittelu digitaalisessa ympäristössä
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on digitaalisten palvelujen suunnitteluun ja konseptointiin liittyvä asiantuntijatyö. Tämän osa-alueen palveluilla pyritään kiihdyttämään Veikkauksen digitaalisten palveluiden kehitystä palvelumuotoilun ja käyttöliittymäsuunnittelun keinoin.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Käyttäjäkokemuksen tutkiminen ja testaus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on käytettävyystestaukseen ja asiakastutkimuksiin liittyvä asiantuntijatyö. Tämän osa-alueen palveluilla pyritään varmistamaan Veikkauksen palvelujen ja tuotteiden saumaton asiakaskokemus ja laatu.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palvelumuotoilu, konseptisuunnittelu ja muotoilu fyysisessä ympäristössä
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on fyysisten tuotteiden muotoiluun, konseptointiin, myymäläsuunnitteluun ja arviointiin liittyvä asiantuntijatyö. Tämän osa-alueen palveluilla pyritään tukemaan Veikkauksen fyysisten tuotteiden kehitysprosessia.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
5.11.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnasta kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan 19.10.2018 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi . Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksenne: "TIETOPYYNTÖ: Veikkaus, Palvelumuotoilu, muotoilu, UX-suunnittelu, graafinen suunnittelu ja käyttäjätestaukset". Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus, ei tarjouspyyntö, ei kutsu neuvottelumenettelyyn, eikä sen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on tietopyyntö. Tämä asiakirja ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin