«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Korsholms kommun : Planering, byggande och drift av reklamploner

11.10.2018 10:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021165

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2018-020847
Hankinnan nimi
Planering, byggande och drift av reklamploner, Korsholms kommun

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Korsholms kommun
Y-tunnus 0181101-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kommunutveckling
Yhteyshenkilö Matias Båsk
Postiosoite Centrumvägen 4
Postinumero 65610
Postitoimipaikka KORSHOLM
Maa Suomi
Puhelin +35863277121
Sähköpostiosoite matias.bask@korsholm.fi
Internet-osoite (URL) www.korsholm.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Planering, byggande och drift av reklamploner
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KOMU/2289/2017
Hankinnan kuvaus

Korsholms kommun erbjuder entreprenörer att meddela sitt intresse för att bygga 1–3 stycken reklampyloner längs riksväg E8 på sträckan mellan Karperövägens och Stormossens planskilda korsningar. Utvecklingssektionen i Korsholms kommun har 30.11.2017 beslutat att ge utvecklingsteamet i uppgift att ta fram ett fungerande koncept och design för pyloner samt förhandla med olika aktörer om förverkligandet av högst tre pyloner längs riksväg E8 förbi Smedsby. Pylonerna ska fungera som landmärken för Korsholm och Korsholms centrum Smedsby. Pylonerna nr 1 och 3 kan i större utsträckning användas för kommerciell reklam än pylon nr 2 som bör ges en högre lanskapsmässig och arkitektonisk betydelse.

Mustasaaren kunta pyytää urakoitsijoita jättämään osallistumishakemuksen 1–3 mainospylonin rakentamiseksi valtatien E8 varteen Karperöntien ja Stormossenin eritasoristeysten väliselle osuudelle. Mustasaaren kunnan kehittämisjaosto on 30.11.2017 päättänyt antaa kehittämistiimille tehtäväksi kehittää mainospyloneille toimiva konsepti ja muoto sekä neuvotella eri toimijoiden kanssa enintään kolmen pylonin toteuttamisesta valtatien E8 varteen Sepänkylään. Pylonit tulevat toimimaan Mustasaaren ja kunnan keskustan Sepänkylän maamerkkeinä. Pyloneita 1 ja 3 voidaan käyttää pääasiassa kaupalliseen mainontaan, kun taas pylonille 2 tulee antaa suurempi maisemallinen ja arkkitehtoninen painoarvo.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Päänimikkeistö
Mainonta- ja markkinointipalvelut. (79340000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Korsholm (K499)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 15.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Se anbudsförfrågan

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Se anbudsförfrågan

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Se anbudsförfrågan

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.10.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

31.12.2018

Lisätietoja

I tidigare upphandling publicerad 9.10.2018 innehåller felaktigt datum för inlämnande av intresseanmälan.

Inlämningsdatum är nu korrigerat till den 24.10.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Intresseanmälan.pdf

Osallistumishakemus, mainospylonit.pdf

Arkitekt visioner.pdf

Karta pyloner 1_3.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin