«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Millespakka Oy : Tarjouspyyntö vaarallisten jätteiden käsittelystä hyötyjäteasemat ja apteekit

11.10.2018 10:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021153
Tarjoukset 5.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Millespakka Oy 1067730-6 /
Millespakka Oy
Ira Kekarainen
Kyyjärventie 1054
62900
Alajärvi
Puh. +358442844183
Fax. +35865576180

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Millespakka Oy
Y-tunnus 1067730-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Millespakka Oy
Yhteyshenkilö Ira Kekarainen
Postiosoite Kyyjärventie 1054
Postinumero 62900
Postitoimipaikka Alajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358442844183
Sähköpostiosoite ira.kekarainen@millespakka.fi
Faksi +35865576180
Internet-osoite (URL) http://www.millespakka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tarjouspyyntö vaarallisten jätteiden käsittelystä hyötyjäteasemat ja apteekit
Hankinnan kuvaus

Millespakka Oy on kuntienomistama jätehuoltoyhtiö, joka pyytää tarjouksia hyötyjäteasemilla ja apteekeissa olevien vaarallisten jätteiden noutoon ja käsittelyyn.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

• kuvaus kuljetusjärjestelmästä ja –menetelmistä

• tarjouksen jätelajien käsittely ja hyödyntäminen (materiaalihyötykäyttö, poltto, loppusijoitus jne.)

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

• jätetiedoston ote, josta käy ilmi toiminnan harjoittajan hyväksytty rekisteröiminen jätelain 49§:n mukaiseen jätetiedostoon.

• VAK-hyväksynnän dokumentit

• todistus vaarallisten jätteiden vastaanotto ja kuljetusluvasta

• todistukset laatu-, ympäristö- ja työterveys ja turvallisuusjärjestelmistä

• verovelkatodistus sekä selvitys eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.11.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa vuoden 2018 loppuun.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

tarjouspyyntö Millespakka Oy vaarallisten jätteiden jätehuollosta 2019-21.pdf

Liite 1 jätemäärat kohteittain.pdf

Liite 2 nykyiset vaarallisen jätteen astiat hyötyjäteasemittain.pdf

Liite 3 Millespakka Oy apteekit.doc.pdf

Liite 4 tarjouslomake.doc.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin