«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lohjan kaupunki : Tulkkauspalvelut

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021148
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445798
Tarjoukset 15.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=201712&tpk=b4883035-ee09-4aee-bacd-eb88a52f8f9c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068322-0
Postiosoite:Karstuntie 4
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Lämsä
Puhelin:+358 443691286
Sähköpostiosoite:jarkko.lamsa@lohja.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lohja.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lohja

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=201712&tpk=b4883035-ee09-4aee-bacd-eb88a52f8f9c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tulkkauspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimistotyön tukipalvelut. (79500000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat tulkkauspalvelut maahanmuuttajille, jotka ovat Lohjan kaupungin eri palvelualueiden asiakkaita. Tarkoituksena on hankkia hyvät ja sujuvasti toimivat tulkkauspalvelut yleisimmin käytetyistä vieraista kielistä suomen kieleen ja suomen kielestä näille vieraille kielille. Kieliä ovat arabia, kurdi-sorani, dari, turkki, thai, viro, venäjä ja tigrinja. Tällä hetkellä suurin tarve on tarjota lakisääteisiä tulkkauspalveluja Lohjan vastaanottamille pakolaisille. Heidän äidinkieliään ovat arabia, kurdi-sorani, kurdikurmanji, dari ja tigrinja. Palvelu suunnataan pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyttöön, kun nämä työskentelevät pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa. Palvelukokonaisuudet ovat: 1. nopean reagoinnin päivystystulkkaus puhelimitse 2. puhelin- ja videotulkkaus sekä paikan päällä tapahtuva tulkkaus Tarjouksen voi jättää yhdestä tai molemmista palvelukokonaisuuksista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Nopean reagoinnin päivystystulkkaus puhelimitse
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Toimistotyön tukipalvelut. (79500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tulkkauspalvelut maahanmuuttajille, jotka ovat Lohjan kaupungin eri palvelualueiden asiakkaita. Tarkoituksena on hankkia hyvät ja sujuvasti toimivat tulkkauspalvelut yleisimmin käytetyistä vieraista kielistä suomen kieleen ja suomen kielestä näille vieraille kielille. Kieliä ovat arabia, kurdi-sorani, dari, turkki, thai, viro, venäjä ja tigrinja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosi kerrallaan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puhelin- ja videotulkkaus sekä läsnäolotulkkaus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Toimistotyön tukipalvelut. (79500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Lohja (K444)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat tulkkauspalvelut maahanmuuttajille, jotka ovat Lohjan kaupungin eri palvelualueiden asiakkaita. Tarkoituksena on hankkia hyvät ja sujuvasti toimivat tulkkauspalvelut yleisimmin käytetyistä vieraista kielistä suomen kieleen ja suomen kielestä näille vieraille kielille. Kieliä ovat arabia, kurdi-sorani, dari, turkki, thai, viro, venäjä ja tigrinja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella optiovuodella vuosi kerrallaan.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 10

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.11.2018 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin