«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikennevirasto : Kt 50 (Kehä III) Askiston kohta, rakennussuunnitelman laatiminen

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021145
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445812
Tarjoukset 16.11.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=203210&tpk=b3d090a0-c675-4c07-a31d-cd058b8a7f54

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Antti Koski
Puhelin:+358 295343546
Sähköpostiosoite:antti.koski@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Antti Koski
Puhelin:+358 295343546
Sähköpostiosoite:antti.koski@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liikennevirasto.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=203210&tpk=b3d090a0-c675-4c07-a31d-cd058b8a7f54
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kt 50 (Kehä III) Askiston kohta, rakennussuunnitelman laatiminen
Viitenumero:
LIVI/6936/02.01.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rakennussuunnitelma käsittää Askiston eritasoliittymän rinnakkaiskatuyh-teyksineen, osan Hämeenkylän eritasoliittymästä sekä Kehä III ramppijär-jestelyiden ja tasauksen noston suunnittelun. Toimeksiantoon sisältyy myös silta-, taitorakenne- ja geoteknistä suunnittelua. Rakennussuunnitelmasta laaditaan kaksi toteutusvaihtoehtoa, joista toinen suunnitellaan Askiston paalulaatan akuutin sortuman varalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suunnittelukohde sijaitsee Vantaan Askistossa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Konsulttisopimus sisältää rakennussuunnitelman laatimisen Kantatie 50 Kehä III Askiston kohdalla. Rakennussuunnitelma käsittää Askiston eritasoliittymän rinnakkaiskatuyh-teyksineen, osan Hämeenkylän eritasoliittymästä sekä Kehä III ramppijär-jestelyiden ja tasauksen noston suunnittelun. Toimeksiantoon sisältyy myös silta-, taitorakenne- ja geoteknistä suunnittelua. Rakennussuunnitelmasta laaditaan kaksi toteutusvaihtoehtoa, joista toinen suunnitellaan Askiston paalulaatan akuutin sortuman varalta. Yksityiskohtaisemmin suoritettava palvelu ja sen sisältö on esitetty tehtä-vänmäärityksessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.11.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.11.2018 13:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin