«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Rikosseuraamuslaitos : OC-sumuttimien ja heitteiden toimittaminen

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021142
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445318

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rikosseuraamuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0312081-7
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Keskinen
Puhelin:+358 505110091
Sähköpostiosoite:pekka.k.keskinen@om.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rikosseuraamus.fi/fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
OC-sumuttimien ja heitteiden toimittaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kaasunsumutuslaitteet. (42924710-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat viranomaiskäyttöön tarkoitetut OC-sumuttimet ja heitteet, harjoitussumutteet ja -heitteet sekä tuotteiden toimittaminen Tilaajan osoittamaan toimipisteeseen. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös tuotteiden käyttökoulutus ja asiakaspalvelu. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Hankinnan kohteena oleva tuotevalikoima muodostuu Hankinnan kohteen kuvauksessa (tarjouspyynnön liite 1) ja Tuote- ja hintalomake -liitteessä (tarjouspyynnön liite 1b) määritellyistä tuotteista sekä Toimittajan muusta tuotevalikoimasta, jota käytetään sopimuksen kohdan 6.3 mukaisessa käyttötarkoituksessa sekä -ympäristössä ja joka sisältyy sopimuksen kohteena olevia tuotteita vastaaviin tuoteryhmiin. Lisäksi Toimittajalta voidaan hankkia liitteessä 1 määriteltyjä neutralointi-/puhdistustuotteita.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 480000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ks. kohta II.1.4).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 095-215320

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
OC-sumuttimien ja heitteiden toimittaminen

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
27.8.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Asetalo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0612062-8
Postiosoite:Keskustie 7
Postinumero:34800
Postitoimipaikka:Virrat
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:480000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnön liitteet 1 Hankinnan kohteen kuvaus ja 1b Tuote- ja hintalomake lähetetään sähköpostitse tarjouksen tekemistä varten allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan. Salassapitositoumus tulee käydä allekirjoittamassa osoitteessa Rikosseuraamuslaitos, Lintulahdenkatu 5. Tulosta tulee sopia etukäteen Pekka Keskisen (pekka.k.keskinen@om.fi, puh. +358505110091) kanssa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Rikosseuraamuslaitos
Postiosoite:Lintulahdenkatu 5
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:pekka.k.keskinen@om.fi
Internet-osoitehttp://www.rikosseuraamus.fi/fi/
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin