«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : ICT-alan koulutus (PUITE)

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021134
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-446381
Tarjoukset 05.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=204820&tpk=fbcfac24-d9cb-4ea3-b380-9b128f99c515

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Faksi:+358 295038000
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=204820&tpk=fbcfac24-d9cb-4ea3-b380-9b128f99c515
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-alan koulutus (PUITE)
Viitenumero:
POPELY/1749/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Kilpailutuksella hankitaan koulutuspalvelua. Kilpailutettava puitehankinta koskee ICT-alan tarpeisiin suunnattua koulutusta. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa että ohjelmakauden 2014 -2020 ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pohjois-Pohjanmaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutettava hankinta koskee ICT-alalle suunnattua koulutusta. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka perusteella solmitaan puitesopimukset hyväksyttyjen koulutuspalvelun tuottajien sekä ELY-keskuksen välillä puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Puitetoimittajiksi voidaan hyväksyä määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen palveluntarjoaja saa noin 40 % ja kaksi seuraavaksi edullisinta kumpikin noin 30 % suunnitellusta opiskelijatyöpäivien määrästä. Puitteeseen hyväksyttävien tarjoajien määrä voi olla pienempi, mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia on vähemmän (kokonaistaloudellisesti edullisimmalle 60 %). Puitejärjestelymenettelyssä palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna puitejärjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain tarkoittamaa avointa menettelyä käyttäen. Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 - Hankinnassa sovellettavista säännöksistä on luettelo liitteessä työvoimakoulutuksen erityisehdot sekä työvoimakoulutuksen sopimus –malli. Hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat: - Tarjousten avaaminen - Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen - Puitesopimuksen solmiminen. -Yksittäiset hankintasopimukset tehdään yrityksen tarpeiden ja ELY-keskuksen tilauksen pohjalta Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (Hankintalaki). Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.11.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin