«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Tuusulan kunta : KESKEYTYSILMOITUS: Autoklaavi

11.10.2018 10:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021132
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Tuusulan kunta
Y-tunnus 0131661-3
Sopimuksesta/hankinnasta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tuusulan kunta
Yhteyshenkilö Pirkko Letto
Postiosoite PL 60
Postinumero 04301
Postitoimipaikka Tuusula
Maa Suomi
Puhelin +358403143603
Sähköpostiosoite pirkko.letto@tuusula.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tuusula.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KESKEYTYSILMOITUS: Autoklaavi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TUUDno-2018-172
Hankinnan kuvaus

Autoklaavin hankinta suun terveydenhuollon Tuusulan terveyskeskuksen hammashuollon käyttöön. Välinehuollon toiminnan kehittämisen ja tehostamisen vuoksi Etelä-Tuusulan sosiaali- ja terveysaseman välinehuoltoon hankitaan uusi autoklaavi entisen autoklaavin tilalle, jotta välinehuolto pystyy palvelemaan kaikkia sosiaali- ja terveystoimen yksiköitä oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Hammashoidon alan välineet ja laitteet. (33130000-0)
Päänimikkeistö
Autoklaavit. (33191110-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Tuusula (K858)
Sopimuksen kokonaisarvo
70000 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Franke Medical Oy
Y-tunnus 2352495-8
Postiosoite Vartiokuja 1
Postinumero 76850
Postitoimipaikka Naarajärvi
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintalain 1397/2016 § 40 mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole, eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Franke Medical Oy:n Belimed MST-V 6-6-6 VS1 höyrysterilaattori rakennetaan tilauksesta tilaajan tarpeisiin ja huomioiden tilaajan laitteelle asettamat vaatimukset. Laitteessa on innovatiivista teknologiaa ja se tarjoaa uusinta teknologiaa sekä pienen hyödyke- ja energian kulutuksen, jotka mahdollistavat nopeat ja tehokkaat sterilointiprosessit. Laite on MDD luokan IIA lääkinnällinen laite ja se on CE-hyväksytty. Laite täyttää direktiivit 90/385/ETY, 93/42/ETY sekä 93/68/E. Vastaavaa laitetta tilaajan tarpeisiin ei ole saatavilla.

Tuusulan hammashuollon olemassa olevien laitteiden yhteensopivuus on tärkeää. Ilmoitettu laite tukee ja luo synergiaa tulevaisuuden välinehuollon kehittämiseen esimerkiksi digitalisoinnin suuntaan niin, että kaikki laitteet voidaan päivittää yhteensopiviksi myös tässä tilanteessa.

Lisätietoja

Tällä ilmoituksella Tuusulan kunta keskeyttää suorahankinnan, joka on ilmoitettu HILMAssa kansallisella suorahankintailmoituksella 2018-020145.

Suorahankinnasta on esitetty selvityspyyntö Tuusulan kunnalle. Selvityspyynnön johdosta Tuusulan kunta on päättänyt jättää suorahankinnan tekemättä autoklaavin hankinnassa ja julkaisee hankintalain mukaisen hankintailmoituksen myöhemmin. Tuusulan kunta kuuluu Keski -Uudenmaan sote kuntayhtymään, joka tulee 1.1.2019 alkaen vastaamaan alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveystoimen palvelujen ja tavaroiden hankinnasta, mukaan lukien Tuusulan kunnan hammashuollon autoklaavista.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin