«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Porin kaupunki / Tekninen toimiala : Kuninkaanhaanaukio 8 nimisen kiinteistön purkutyö

10.10.2018 15:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021131
Tarjoukset 26.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Porin kaupunki / Tekninen toimiala
Y-tunnus 0137323-9
Postiosoite PL 121
Postinumero 28101
Postitoimipaikka Pori
Maa Suomi
Puhelin +358447011222
Sähköpostiosoite tarjous@pori.fi
Internet-osoite (URL) https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=203194&tpk=6fa9f837-1bdc-4ebf-ae23-7a6733988e21
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuninkaanhaanaukio 8 nimisen kiinteistön purkutyö
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TELA_PORI 2335/02.08.00/2018
Hankinnan kuvaus

Hankinnan tarkoituksena on purkaa Porin Kuninkaanhaka kaupunginosan alueella osoitteessa Kuninkaanhaanaukio 8, rekisteritontilla 13-13-1 olevien kahden rakennuksen, aidan (Liitteet) ja betonisten istutusaltaiden, sekä leikkivälineiden, että rakennuksien välisen lämpökanaalien purkamisen tontin rajalle, piha-alueen asfaltin poistamisen, myös rakennusten yhteydessä olevien perus-/ likavesipumppaamoiden purkaminen. Rakennukset ovat toimineet aiemmin kouluina. Rakennukset tulee purkaa perustuksia myöten. Urakoitsijan tulee täyttää rakennuksien ja kanaalien, kuten pumppaamoiden jälkeiset montut routimattomalla hiekalla tai sitä karkeammalla maa-aineksella. Purku-alue tasataan ympäröivän alueen tasoon. Urakoitsijan tulee selvittää maa-aineksen routimattomuus toimittamalla maa-aineksesta rakeisuuskäyrä tilaajalle. Purkualueen tarkat rajat katselmoidaan ennen työn aloitusta. Urakoitsija siivoaa rakennusalueen päivittäin noudattaen Porin Ympäristö- ja lupapalvelut yksikön ohjeita lajittelusta ja siirtää jätteet hankkimilleen vaihtolavoille rakennusalueella. Em. vaihtolavojen tyhjentämisestä huolehtii valittava urakoitsija. Rakennusten viemäriliitynnät, sekä vesiliittymä tulee irrottaa ja tulpata Porin Veden laatimien ohjeiden mukaan, kaukolämpö- ja sähköliittymät ovat purettu. Tulppauksesta vastaa Hannu Rantanen, Porin Vesi, 02 621 2568. Rakennukset on perustettu betonipaalutuksien päälle. Paalutus anturoista alaspäin saa jäädä. Rakennusten purkamisessa syntyy huomattava määrä betonijätettä, jonka hyödyntämis- ja ympäristökelpoisuudet tutkittiin rakenteista poratuista näytteistä. Tutkimustulosten perusteella betoninäytteiden haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet alittavat MARA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017) päällystettyjen ja peitettyjen rakenteiden raja-arvot ja siten rakennusten purkamisessa syntyvästä betonijätteestä voidaan valmistaa Mara-asetuksen mukaisesti hyödynnettävää betonimursketta (Liite 1). Tilaaja luovuttaa tarvittaessa osan piha-alueesta urakoitsijan käyttöön. Urakoitsijaa velvoitetaan ennen tarjouksen antamista tutustumaan kohteeseen. Alueella järjestetään kaikille urakoitsijoille näyttö torstaina 18.10.2018 klo 10:00-15:00. Kohdetta esittelee tekninenisännöitsijä Pekka Turunen 044 701 7064. Kohdetta koskevat rakennekuvat löytyvät tarjouspyynnön liitteistä ZIP-tiedostona. Hankinta toteutetaan määrärahan puitteissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt. (45111000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pori (K609)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.10.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin